Författararkiv: Erika Donko

Beslut vid extrastämman 20Sep

Vid extrastämman 20sep röstade majoriteten av medlemmarna ja till ett kollektivt bredbands avtal. Frågan kommer åter att tas upp för omröstning på den ordinarie årsstämman senare i  år. Detta då det krävs två omröstningar för att ett sådant här beslut ska gå igenom.

Frågan om ett kollektivt tv avtal röstades ner. Det innebär att styrelsen inte i dagsläget kommer driva frågan vidare.

Vi tackar för det stora intresset visats vid extrastämman.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Höstfix i parken

6oktober ska vi göra iordning i parken inför hösten. Mellan kl 10-13 kan du hjälpa till att ställa in trädgårdsmöbler och annat som behövs för att hålla våra gemensamma ytor fina.
Det kommer att finnas en container.

Vi ses på fredriksdalsgatan 12

vänliga hälsningar Styrelsen

EXTRASTÄMMA 20sep

Kl 19:00 ses vi i föreningslokalen på fredrikdalsgatan 6A för att rösta om byte av tv och internetleverantör till föreningen.

Samtliga hushåll har fått mer information i brevlådan.

Har du frågor går det självklart bra att kontakta styrelsen.

Vänliga hälsningar Styrelsen

Wallenstam informerar – Start av spontarbeten

Nu på måndag (10/9-18) startar vi arbetet med att sponta för de nya husen. Arbetena är ljudstörande och arbetet pågår i cirka 4 veckor. Vibration- och ljudmätare är monterade i området.
När sponten är på plats startar urschaktningen och parallellt kommer en skyddsbetong att gjutas på hela ytan.
Tider
Arbetstiderna är 06.45-19.00 på vardagar och 08.00-16.00 på lördagar. Markentreprenör: Åregrens
Entreprenör spont: Rovalin AB
Totalentreprenör: DMJ Bygg

Fixa inför hösten

6oktober är det planerat för oss medlemmar att fixa inför hösten. Kl. 10-13 gör vi i ordning parken inför vintern. Kom och hjälp till den stund du kan. Fika som belöning för mödan.

Vi ses på Falkenbergsgatan 12C

Vänliga hälsningar Styrelsen

Avstängning av Ebbe Lieberathsgatan & garagelängan

På grund av noteringar av sättningar och geotekniska undersökningar har fler delar av Ebbe Lieberathsgatan stängts av. Detta påverkar de som hyr garageplats i de låga gula garagelängorna. Inpassage av bil är inte möjligt under denna tiden. Däremot ska det gå att köra ut bilen.  Behöver ni komma i kontakt med ansvarig, vänligen hör av er till vår fastighetsskötare eller styrelsen som har kontaktuppgifter.

Arbetet beräknas vara klart på onsdag v.33

Vänlig hälsning
Styrelsen

Wallenstam informerar – Rivningen fortsätter

Rivningen av vår fastighet på Mölndalsvägen 79 fortsätter och pågår under hela sommaren, arbetet beräknas vara klart under vecka 33.
Tider
Arbetstiderna är 06.45-19.00 på vardagar och 08.00-16.00 på lördagar. Entreprenör: NKR Demolition Sweden AB
Förberedande schaktarbeten
När rivningen är klar under vecka 33 startar vi med de förberedande schaktarbetena.
Frågor?
Kontakta kundsamordnare Malin Strande på tel: 031- 743 96 14 eller e-posta henne på: malin.strande@wallenstam.se alternativt vår kundservice på tel: 020-400 100 eller e-post: kundservice@wallenstam.se

Vänlig hälsning Wallenstam

POLISEN SÖKER INFORMATION!

POLISEN SÖKER INFORMATION OM DEN BIL SOM BRANN PÅ KVÄLLEN SÖNDAGEN DEN 20 MAJ

Polisen är intresserad av de iakttagelser som gjorts när bilen kom till parkeringsplatsen på Falkenbergsgatan vid halv åtta tiden på kvällen och fram till att den sattes i brand vid 22-tiden.

Har du gjort några iakttagelser så ring polisens växel 114 14,
eller maila polisens adress, registrator.vast@polisen.se

Vänliga hälsningar Styrelsen