Enkäten – OBS

Inför enkätens fråga: Blir elementen varma?
Gör undersökningen en kall dag/kväll när värmen är på.

Vackra varma dagar är värmen avslagen och då ska elementen vara kalla.
Vi är så glada åt vårvärmen och hoppas samtidigt på några kyliga dagar nästa vecka för att hinna testa elementen. Kommer våren redan nästa vecka måste kanske just elementundersökningen i enkäten skjutas upp till hösten, men vi återkommer om det.

Här är en länk till en samlad information om Centralvärmeanläggningen.

Enkät – lägenhetens element m.m.

Nu har vi börjat dela ut en enkät i brevlådorna. Alla delar måste ju fungera för att helheten ska fungera och nu är det dags att ta itu med lägenheternas element, termostater o.s.v..

På tisdagen den 17 april räknar vi med att alla fått enkäten och kan börja hjälpa oss med denna undersökning.

Fyll i enkäten så gott det går och lämna den till fastighetsskötaren Bengt.
mvh/Styrelsen, Agneta Bratt

Länk till mer information om Centralvärmeanläggningen.

Parkmötet 2018-04-09

Nu träffades vi en andra gång och vi fortsatte med det vi började förra gången: Skyltarna och kontrakt för “Egen odling” är på gång och vi har, tillsammans med Bengt, gjort en lista för beskärning och skötsel av träd och mark i parken. Styrelsen måste förstås godkänna dessa kostnader.
Se Anteckningarna.

Till styrelsen skickade vi:
1 – Vi fortsätter med “Egen Odling”-kontraktet.
2 – Vi gick runt i Parken igår kväll och naturligtvis såg vi fler saker. Så dagens lista är utökad med några större grejor. Hoppas det är ok. Det är viktigt att vår förening ser fin ut, speciellt med tanke på alla byggen runt om. Då ska inte vår förening se sliten och nedgången ut.
3 – Bengt tar fram offerter för uppsnyggning i Parken. Se Anteckningar, sid2.
4 – Kort fråga: Vilket år ska utebelysningen göras?

2018-04-17 kom styrelsens korta och positiva svar:
1. Ok
2. Ok. Det håller vi med. Det är bra att någon tar tag i det.
3. ok, det får vi diskutera när vi ser offerten.
4. Förhoppningsvis under 2018. Enligt den nuvarande underhållsplanen.

Värme – lägesrapport

Nu är vi snart klara. Den sista stora installationen, ett filter, gjordes igår och nu ska hela värmesystemet stå en vecka och “vila sig” inför de avslutande kontrollmätningarna. Under tiden görs några slutjusteringar, som upptäckts tidigare och som måst vänta tills nu.

Nästa vecka delar vi ut en enkät i alla brevlådor. När vi fått tillbaka enkäten och åtgärdat de fel vi hittar då är värmeprojektet/installationen avslutad. Fortsättningsvis kommer systemet att övervakas kontinuerligt och på bästa sätt. Vi hoppas att alla kommer att tycka det är bra och värt de obehag som varit under denna tid.

Allmänt kan sägas att installationen gått smidigt och helt enligt planerna. Tidsplanen har hållits och vi har sluppit tråkiga överraskningar. Nu ser vi fram mot en jämn behaglig värme till lägre kostnad.

Här är en länk till en samlad information om Centralvärmeanläggningen.

Värmeinfo – driftstörningar

Här pågår ju en stor renovering av vår centralvärme. Vi anstränger oss för att allt ska ske så smidigt som möjligt och i god ordning och vi hoppas på din förståelse. Arbetet fortsätter enligt planerna.

Nu monteras de nya värmeväxlarna. Det arbetet påbörjades på onsdagen och gick mycket smidigare än vi trodde, så nu fortsätter vi runt hela föreningen. Det betyder att varmvattnet är borta under ca 3 timmar någon gång under dagen enligt följande schema.

Varmvattnet avstängt i ca 3 timmar
2018-03-28, onsdag                             Fredriksdalsgatan 12, 10, 8B, 8C
2018-03-29, torsdag                            Fredriksdalsgatan 8A, 8B, 6, Brynolfsgatan 1,
2018-04-03, tisdag                               Brynolfsgatan 3, Falkenbergsgatan 9, 11

Vecka 15, 10 april, planerar vi montera in ett filter som renar vattnet i elementen. Då måste vi stänga av både värme och varmvatten en hel dag. Kallvattnet och toaletter fungerar hela tiden.

Värme och varmvatten avstängt överallt i hela anläggningen
2018-04-10, tisdagen, kl 9-19

Blir det en köldknäpp just den dagen, 10 april, skjuts detta arbete fram i väntan på varmare väder och vi återkommer med ny planering.

Observera att vattnet efter avstängningarna kan bli missfärgat. Det är inte farligt, bara obehagligt. Spola tills det försvinner.

Hela projektet med värmen närmar sig slutet. Återstår Enkäten, som vi planerar lämna ut i brevlådorna vecka 16, för att få reda på och kunna åtgärda ev. problem i lägenheterna.

Förseningar eller ändringar i planeringen informeras om på hemsidan.

All information samlad hittar du under fliken Projekt – Centralvärmeanläggning

For information in English contact Agneta Bratt/0708 84 19 33

Parkmötet 2018-03-15

Vi träffades några personer i Biljardrummet. Hoppas det kommer fler nästa gång.
Trots att vi var så få, fanns det mycket att ta tag i och det blev en rad frågor, som vi skickade till styrelsen. Se Anteckningarna här.
Återkommer med datum för nästa parkmöte, där vi ska förbereda inför städdagarna.

Frågor jag skickade till styrelsen:

 1. Vad tycks om “egen odling”? Kan vi gå vidare med det? Se bilagd Handlingsplan i Anteckningar.
 2. Kan styrelsen godkänna att arboristens lista utökas med flisning och plan för föryngringsbeskärning av buskage?
 3. Vem vet hur många timmar Bengt ska vara här? Finns det kontrakt på det? Kollar styrelsen upp det? Kan vi räkna med hans hjälp? Vem är kontaktperson i styrelsen?
 4. Är det ok med inköp av nya växter och material, för att ersätta växter som gått ut:
  2 nya oxlar, allén
  hål vid gavel 12, t.ex. perukbuske
  bärbuskar i rabatt vi lekplatsen, vinbär o krusbär
  ersätta Aronierna (2 ställen) mot Falkenbergsgatan med gräs och kullersten.
 5. Belysning: Det behövs mer utebelysning (stolpar, fasader o översyn av gammalt). Kan bli dyrt (1 000 tkr). Och innebelysning (inte så dyrt). Vem tar hand om det? Parkgruppen?
 6. Vad sägs om att vi återställer gamla försvunna skyltar?
 7. Kan Parkgruppen få bli vidtalade innan Städdagarna, så att vi kan förbereda gödsling, beskärningar o.s.v.?

2018-03-21: Här är styrelsens svar:

 1. Vi går vidare med “Egen Odling”, utan pengar (för krångligt), men förtydligar kontraktet. Uppdaterar ABC också.
 2. Bengt vidtalar arboristen, som återkommer.
 3. Styrelsen ska kolla upp, på nästa möte Svensk Markservice AB, att det finns tid för Bengt för parkarbete
 4. Nya växter ok. Vi tar fram prisuppgift. Alla är glada att ngt händer och föreningen har konto hos Mölnlycke Garden Center.
 5. Ytterbelysningen finns på Underhållsplanen. Innebelysningen sköts löpande av Bengt.
 6. Skyltar: Ok att återställa gamla, d.v.s. Ingen rastning av hundar, vid ingångar i parken och plakat om att Grillplatsen hör till föreningen.
 7. Vi, Parkgruppen, tar kontakt med Tommy i god tid, ca vecka 14, och planerar vad vi kan göra på städdagen.

Värmeinfo – nuläge och tidplan

Som alla vet vid det här laget renoverar vi vår centralvärmeanläggning.
Det kan medföra obehag för medlemmarna och vi hoppas på förståelse för det.
Vi anstränger oss för att allt ska ske så smidigt som möjligt och i god ordning.

Här är information om nuläget och en tidplan, som vi hoppas kunna hålla.
Information
Efter ventilbyten händer det att kranvattnet blir missfärgat. Det är inte farligt. Spola tills det upphör.
Kalla lägenheter: Vi tror att de flesta problemen upphör när de stora arbetena är klara. Vi kommer att dela ut enkäter för att kunna lokalisera och åtgärda återstående problem.
Högljudda element: Även detta tror vi blir bättre när alla ventiler m.m. är åtgärdade.
Nu väntar vi på lite varmare väder så att vi kan installera ett filter. Det kräver en dags driftstopp vilket vi annonserar i god tid i trapphusen.
Samtidigt installeras värmeväxlarna till varmvattnet.

Tidplan
Nu
Arbetet pågår kontinuerligt. Om missfärgat kranvatten: spola.
Vecka 15, 9-13 april
Installation av filter och värmeväxlare. Planerat driftstopp: 1 dag. Annonseras i trapphusen.
Vecka 16,16-21 april
Enkäter till medlemmarna om status och utrustning i lägenheterna.
Vecka 17, 23 april
Påbörjas åtgärder i lägenheterna.

All information samlad hittar du under fliken Projekt – Centralvärmeanläggning
Vänliga hälsningar Agneta Bratt & Styrelsen

Inbjudan till Parkgruppen

Torsdagen den 15 mars kl 18-21 Biljardrummet, Fredriksdalsgatan 8A, källaren

Välkommen till ett första möte i Parkgruppen. Vi ska träffas för att prata om hur vi tillsammans ska få ut mesta möjliga av vår fina park.

Några ämnen är givna:

 • Eftersom det byggs så mycket runtom, kan vi behöva göra något för att bevara lugnet i parken och på uteplatsen.
 • Parkunderhåll. Hur ska det gå till och vad behöver vi göra?
 • Hur ska vi göra med egen odling? Pallodling? Vore bra att bestämma hur det ska skötas.

Känner du för att delta är du välkommen.

mvh
Agneta Bratt, lgh 76