Om BRF Göteborgshus13

Fredrikdalsgatan_park  overview  lekplats2

Bostadsområdet
Området ligger i stadsdelen Fredriksdal som tillhör Johannebergs församling i Göteborgs kommun. Föreningen innehar tomträtten till fastigheten Krokslätt 39:1 med en sammanlagd lägenhetsyta på 11 150 kvm och lokaler på 344 kvm.

Adresser:
Brynolfsgatan 1-3
Falkenbergsgatan 9-13
Fredriksdalsgatan 6-12

Föreningens 192 lägenheter är fördelade enligt:

12 st 1 rum och kök
123 st 2 rum och kök
48 st 3 rum och kök
9 st 4 rum och kök

Lägenheterna
Lägenheterna är i varierande skick beroende på hur medlemmarna valt att renovera. Många har fortfarande det ursprungliga 50-talsköket, medan andra bytt till moderna kökslösningar. Gemensamt för alla är lägenheter är att badrummen renoverats i samband med stamrenoveringen 2004-2005. I samband med stamrenoveringen drogs även rör för att ha möjlighet att erbjuda fiber/LAN. Telia driftar föreningens fiber-LAN och har ensamrätt t.o.m 4 mars då vi går över till att medlemmarna kan välja fritt. Mer info kring detta hittar du i dokumentet Välkommen1

Parkering
I bostadsområdet finns ett antal garage och parkeringsplatser att hyra.
Separat kölista finns till dessa. Platsen återgår till kön vid försäljning av lägenhet och kan således inte överlåtas till köpare. Det är gratis att stå utmed Fredriksdalsgatan, Brynolfsgatan och Falkenbergsgatan (undantag ca 30m på Falkenbergsgatan). Följ skyltning och de lokala regler som gäller för Göteborgs kommun avseende hur länge du får stå. På bostadsområdet i övrigt gäller parkeringsförbud utom på markerade platser.

Läs mer om vad som erbjuds
Lokaler
Parken
Närområdet
Projekt