Projekt

Det pågår hela tiden projekt i föreningen för att vi skall ha en bra och trivsam boendemiljö.
Vi strävar efter att föreningen skall vara i ett bra skick idag och i framtiden. Vi arbetar både med projekt för att förbättra vår park och våra fastigheter men vi driver även projekt för att hålla våra fasta kostnader på en så låg nivå som möjligt.

Föreningen har en uppdaterad underhållsplan som följs och uppdateras årligen. Underhållsplanen ligger till grund för hur mycket pengar som sätts av till framtida underhåll i underhållsfonden.

Här nedanför finns en förteckning över projekt i föreningen. Är du intresserad av information om ett visst projekt kan du läsa mer genom att klicka på projektet. Saknas information du söker, vänligen kontakta styrelsen via e-post (se rubriken Kontakt).

Pågående projekt

Entrétrappor 2017 – pågående
OVK – Obligatorisk VentilationsKontroll 2017 – pågående
Centralvärme 2017 – pågående


Ännu ej påbörjade projekt

 

Avslutade projekt

Byta dörrmattor i trapphusen 2016
Slipa dörrarna in till källargången från entréerna 2016
Målning av trapphus 2015
Bygga ny hemsida 2015
Renovering av elinstallationer i källare och undercentraler 2012-2013
Utbyte av garageportar 2012-2013
Dränering dagvatten 2008
Renovering fasadsockel 2008-2009
Balkonger 2008-2009
Cyckelställ med tak 2008-2009
Miljöstationer 2008-2009
Installation av bredbandsnät 2009
Fasadförbättring 2008-2009
Fjärrvärmestyrning 2007
Fritidsrum 2007
Renovering lekplats 2007
OVK – Obligatorisk VentilationsKontroll 2007
Renovering gästlägenheten 2006
Stamrenovering 2005-2006
Takrenovering 2003