Bredband (LAN)

Bakgrund
Styrelsen har under 2008 arbetat med att ta fram ett modernt och kostnadseffektivt alternativ till ComHem som föreningen har som leverantör av TV, bredband och IP telefoni idag. Målet har varit att hitta ett likvärdigt eller bättre alternativ för föreningen och medlemmarna. Vid en extrastämma i augusti beslutades enhälligt att byta leverantör till Telia.

Beskrivning av projektet
Projektet består i två delar. Dels att Telia drar in fiber till våra fastigheter och bygger ett nätverk (LAN) med ett uttag i respektive lägenhet och utvalda lokaler. Detta delprojekt beräknas vara klart i februari 2009. Del två består i att Telia tar över distributionen av analog TV via ComHem-nätet i våra fastigheter från och med 2009-11-01 när avtalet med ComHem löper ut.

Mer information om tjänsterna kan du läsa på Telias hemsida.