Cykelställ

Bakgrund
I föreningen finns ett flertal cyckelrum i våra källare men också cyckelställ framför husen. På några platser i föreningen finns begränsat med plats för cycklar.

Beskrivning av projektet
I samband med miljöstationsprojektet byggdes tre cyckelställ med tak med plats för 16 cycklar i varje,  vid Falkenbergsgatan 13 och 11 samt framför Fredriksdalsgatan 12.

Bilderna nedan visar var cyckelställen är placerade samt ritningar.

cyckelstall_placering cyckelstall_ritning