Parkering Brf Göteborgshus 13

Våra fastigheter från 50-talet byggdes med 25 garage. Idag är 4 av dessa garage olämpliga för bilar och har då istället ändrats till garage för motorcyklar – tre platser i varje garage. 

I dagsläget finns det dessutom 36 parkeringsplatser varav några har begränsningar i tillgänglighet eller andra väsentliga brister. Dessa har tidigare hyrts ut externt, men föreningen har valt att säga upp dessa hyresavtal för att möjliggöra för medlemmar att, åtminstone tillfälligt via väntelistan, kunna utnyttja dessa. Dessa platser används som väntplatser, d.v.s. erbjuds som ett alternativ i väntan på en bättre plats.

Efterfrågan på bilplatser i föreningen överstiger tillgången varför det finns väntelistor för bilplatser, en för garage och en för parkeringsplats.

För att ställa dig i väntelistan/väntelistorna gör du följande:

Skicka ett mail till: bilplats@goteborgshus13.se
Uppge: 
Lägenhetsnummer (1-192, står på utsidan av din lägenhetsdörr, uppe till vänster)
Namn
Mailadress (om du saknar mailadress kontaktar du styrelsen som löser det)

När det blir din tur kontaktas du via mail och de praktiska detaljerna görs upp mellan dig och föreningen.

Reglerna i korthet:

  • Turordningen vid erbjudande om bilplats följer anmälningsdatum i väntelistan. Du kan se utvecklingen i väntelistorna i Bofinken och på hemsidan.
  • För att kunna få erbjudande om bilplats krävs:
    • Hushållet måste ha tillgång till bil.
    • Andrahandsuthyrning av bilplats tillåts inte.
    • Det är inte tillåtet att ladda el-bilar i garagen.

De mer utförliga reglerna publiceras så snart vi är klara med dom.