Info-möte 2018-10-25, kl 18-20, Föreningslokalen

Inför årsstämman (2018-12-06) vill vi träffa medlemmar och informera om bl.a. bredband, trappreparationen, värmen och parken.
Här är hela programmet.

Välkommen