Aktuellt

2020-10-05: Cykelrummet Fredriksdalsgatan 10B
Det har upptäckts att hänglåsbeslaget är förstört. Fastighetsskötaren åtgärdar det, men för säkerhets skull: kolla att era cyklar står kvar.


2020-10-03: Föreningsdag 2020-10-10, kl 10-12
Vi träffas vid trädgårdsförrådet Fredriksdals­gatan 12C.

Inget fika (p.g.a. Corona) men en container är beställd.
Containern är avsedd för medlemmars grovsopor, som annars skall lämnas i återvinningscentraler. Se ABC/Grovsopor.

Medlemmar dumpar ibland fullt användbara saker på golven i miljöhusen. För att slippa detta provar vi följande:

Återvinningsförsök
Mellan kl 10-12 på Föreningsdagen finns ett bord intill containern. där medlemmen både kan ställa upp (dumpa) och hämta sådana saker. Det som blir över kastas direkt i containern. Om det visar sig fungera kan vi upprepa försöket. Allt bygger på att vi hjälps åt.

Aktiviteter

  • Tvätta och bära in trädgårdsmöbler
  • Röja i bl.a. föreningslokalen
  • Återvinningsförsök

Välkomna/Styrelsen