Förråd – okända

2021 gjordes en inventering av föreningens källar- och vindsförråd. Samtliga medlemmar fick svara på frågor om sina förråd. De flesta förråd används förstås av sina medlemmar. Det fanns också olåsta förråd och det finns förråd som hör till medlemmar, som ännu inte svarat på våra enkäter eller kanske gjort det ganska nyligen. Följande åtgärder har vidtagits:

  • Olåsta källarförråd (f.n. 3 st: 35, 86, 106) har låsts för att förhindra att okänt skräp hamnar där. Kontakta fastighetsskötaren för hjälp med att öppna/byta ut låset på källarförrådet. Om det är svårt att lokalisera ditt källarförråd ta hjälp av denna förteckning.
  • Källarförråd vars ägare inte hört av sig (f.n. 11 st: 7, 27, 31, 33, 74, 93, 122, 133, 143, 157, 187) har försetts med ett buntband. Vi utgår från att förråden sköts enligt våra anvisningar, d.v.s. att de töms vid avflyttning och att fram tills dess är förråden låsta med privata hänglås.

Om ditt lägenhetsnummer finns ovan, ber vi dig:

  1. följa uppmaningen i respektive text ovan
  2. meddela oss att så är gjort med formuläret nedan.

Listorna över okända förråd ovan uppdateras allteftersom medlemmar hör av sig .

Vi tackar på förhand för samarbetet.

Formulär – meddela oss att du nu har tagit hand om dina förråd.

Har du frågor maila fs@goteborgshus13.se. Ange lägenhetsnummer (1-192) i rubriken.