I stället för Informationsmöte

Det blev inga Infomöten under våren p.gr.a. Corona-pandemin och FHMs rekommendationer. 
Detta är vad vi skulle tagit upp vid informationsmötena våren 2020:

 • Styrelsen har anlitat Riksbyggen för att hantera administration och uthyrning av garage och bilplatser.
 • Ett bevakningsbolag har engagerats för att få bort olovlig parkering på området.
 • OVK har avslutats och intygen finns i trapphusen.
 • Samtliga avloppsrör har spolats.
 • Installationen av värmesystemet har avslutats.
 • Gamla murar, trappor och gångar har renoverats: 
  – Brynolfsgatan 1A/gavel
  – Brynolfsgatan 3A/baksida
  – Falkenbergsgatan 9A/baksida
  – Falkenbergsgatan 9A, 11A/framför miljöstationen
 • Fastighetsskötarexpeditionen har fräschats upp.
 • De hala gångarna runt Falkenbergsgatan 9C har högtryckstvättats.
 • Parken: Följande moment klarades av före semestern:
  – Framför Falkenbergsgatan 13 finns nu ett klätterträd och det blir en ny häck mot gatan. 
  – Infarterna Fredriksdalsgatan 12C och Falkenbergsgatan 9A har snyggats upp.
  – Slitna gräsmattor och rabatter har åtgärdats.
  – Den gamla piskplatsen har ersatts med gräs och ett buskage i framkant.
  – Buskaget mot gången vid grillplatsen: delvis klar.
  (Totalt återstår i parken: träd vid grillplatsen, häcken mot Falkenbergsgatan samt växter bl.a. framför miljöstationen/­Fredriks­dalsgatan 12.)

Medlemsservice har fått två nya medlemmar, men fler måste engagera sig. 
Anmäl dig med mail till medlemsservice@goteborgshus13.se eller ring 0762–506594.

Det har, som synes, varit en händelserik vår i förening. Vi hoppas att medlemmarna uppskattar arbetet och njuter av resultatet.

Vi ser fram mot när vi kan ses på nästa informationsmöte 19 november.

Ha en skön sommar/Styrelsen