Mäklarinfo

Nedanstående information vänder sig till mäklare, säljare och köpare.
För medlemmar i föreningen, se Om oss.

Mäklare
Samlade fakta om vår förening

Säljare
Vid överlåtelsen förutsätts lägenheten vara i sådant skick att den överensstämmer med föreningens stadgar och våra anvisningar.

Köpare – ny medlem
Det är köparens ansvar att informera sig om föreningens stadgar och Om oss – Lokala regler. Efter överlåtelsen ansvarar den nya ägaren för lägenhetens skick.