Mäklarinfo

Mäklarinformation, försäljning, överlåtelse
Mäklare 
Säljare
  • Checklista – Vid överlåtelsen förutsätts lägenheten vara i sådant skick att den överensstämmer med föreningens stadgar och anvisningar.
Köpare
  • Vad får ändras i lägenheten? – Detta gäller vid renovering av lägenheten.
  • Checklista – Lägenheten köps i befintligt skick och det är köparens ansvar att försäkra sig om att lägenheten vid överlåtelsen är i sådant skick att den överensstämmer med föreningens stadgar och anvisningar.