Mäklarinfo

Här finns något för alla. Missa inte det.

Mäklare

Medlem

  • Anvisningar– Detta gäller för underhåll av lägenheten

Säljare
Vid överlåtelsen förutsätts lägenheten vara i sådant skick att den överensstämmer med föreningens stadgar och anvisningar.

  • Checklista – Att göra vid överlåtelse/avflyttning

Köpare
Det är köparens ansvar att informera sig om föreningens stadgar och lokala regler. Efter överlåtelsen ansvarar den nya ägaren för lägenhetens skick. Se våra anvisningar och säljarens checklista ovan.

  • Information till ny medlem – Viktigt att veta om vår förening och vad som gäller för renovering av lägenheten.
  • Kontaktuppgifter – När du lämnat dessa uppgifter byts namnet på lägenhetsdörr och porttelefon av föreningens fastighetsskötare.