Om oss

Vi är en bostadsrättsförening från 1950-talet med 192 lägenheter och en vacker park med grill- och lekplats, som används flitigt av medlemmarna. Med tillgång till föreningens hobbylokaler, gästlägenhet, bastu m.m. kan du leva ett bra liv här i vår fina förening.

Föreningens alla medlemslokaler

Här följer en beskrivning av området och vad som pågår inom föreningen.

Bostadsområdet
Området ligger i stadsdelen Fredriksdal som tillhör Johannebergs församling i Göteborgs kommun. Föreningen innehar tomträtten till fastigheten Krokslätt 39:1 med en sammanlagd lägenhetsyta på 11 150 kvm och lokaler på 344 kvm.

Adresser:
Brynolfsgatan 1-3
Falkenbergsgatan 9-13
Fredriksdalsgatan 6-12

Föreningens 192 lägenheter är fördelade enligt:

12 st 1 rum och kök
123 st 2 rum och kök
48 st 3 rum och kök
9 st 4 rum och kök

Lägenheterna
Lägenheterna är i varierande skick beroende på hur medlemmarna valt att renovera. Många har fortfarande det ursprungliga 50-talsköket, medan andra bytt till moderna kökslösningar. Gemensamt för alla är lägenheter är att badrummen renoverats i samband med stamrenoveringen 2004-2005. I samband med stamrenoveringen drogs även rör för att ha möjlighet att erbjuda fiber/LAN. Mer info kring detta hittar du här.

Parkering
I bostadsområdet finns ett antal garage och parkeringsplatser att hyra.
Separat kölista finns till dessa. Platsen återgår till kön vid försäljning av lägenhet och kan således inte överlåtas till köpare. Det är gratis att stå utmed Fredriksdalsgatan, Brynolfsgatan och Falkenbergsgatan (undantag ca 30m på Falkenbergsgatan). Följ skyltning och de lokala regler som gäller för Göteborgs kommun avseende hur länge du får stå. På bostadsområdet i övrigt gäller parkeringsförbud utom på markerade platser.

Projekt
Det pågår hela tiden projekt i föreningen för att vi skall ha en bra och trivsam boendemiljö.
Vi strävar efter att föreningen skall vara i ett bra skick idag och i framtiden. Vi arbetar både med projekt för att förbättra vår park och våra fastigheter men vi driver även projekt för att hålla våra fasta kostnader på en så låg nivå som möjligt.
Läs mer om vad det kan vara här

Läs mer om vad som erbjuds
Lokaler
Närområdet
Parken