Parkering BRF Göteborgshus 13

Våra fastigheter från 50-talet byggdes med 24 garage. Idag är flera garage olämpliga för bilar och har då istället ändrats till garage för motorcyklar – tre platser i varje garage. I dagsläget finns det också 44 parkeringsplatser. Det är kö till bilplatserna, men inte till mc-garagen.

Parkering
Från 2020-03-25 anlitas ett parkeringsbolag för bevakning av vårt kvarter. Antalet p-platser utökas med 7 platser, vilket medför en omnumrering av p-platserna, se karta och tabell. Obs: Platsen är densamma, det är bara platsnummer som ändrats. Här är en sammanställning av det nya i vår parkering: Nytt om parkering.

Riksbyggen hanterar uthyrningen av förenings parkeringsplatser. Vill du hyra en plats ska du logga in på kund.riksbyggen.se och följa anvisningarna.

Det finns tre typer av kö: garage, parkeringsplats o plats i mc-garage och du kan anmäla dig till alla typerna. Du kan byta din plats till en annan plats av samma typ och då har du förtur vid nästa annonsering av den typen. Du anmäler dig själv och säger själv upp din plats. Se nedan.

Utdelning av lediga platser sker i två steg.
Steg1 – Intresseförfrågan:
Den lediga platsen annonseras via mail, som du besvarar om du är intresserad av platsen. Om du inte svarar på mailet, behåller du förstås din köplats.
Steg2 – Erbjudande om plats:
Platsen delas därefter ut till den med längst kötid.

Du behåller alltså din plats i kön tills du tackar ja till en plats och då kan du direkt ställa dig i kön igen för byte, se nedan.

Tips: Det är bättre att söka och få en plats så tidigt som möjligt och därefter byta till den önskade platsen, snarare än att vänta på att ”rätt” plats blir ledig.

Allmän info: priser, kartor, kölistor, regler
Garage: 650kr/mån
P-plats: 200kr/mån
Mc-plats: 129kr/mån
Bilplatskarta
Gamla kartan
Aktuella kölistor
Lokala regler

Byte/Uppsägning
Vill du byta eller säga upp bil- eller mc-plats ska det göras per brev eller mail till Riksbyggen. Uppge namn, personnummer och kontraktsnummer samt ange byte resp. datum för uppsägning. 
boa@riksbyggen.se 
Riksbyggen Servicecenter
Box 540
721 01 Västerås
0771-860 860

Riksbyggens egen info hittar du på mitt.riksbyggen.se.