Etikettarkiv: Värme

Föreningens värmesystem

Enkätsvar – sista chansen!

Hej!

På måndag, 7 maj, börjar vi tolka enkätsvaren. Det som lämnas idag, 6 maj, kommer med i utvärderingen. Det mesta med moderniseringen av värmesystemet är ju klart nu, hoppas vi. Det kan behöva tittas på enskilda lägenheter och då hör vi av oss.

Vi återkommer med mer info, bl.a. på Informationsmötet 17 maj, kl18.

mvh/Agneta  

Länk till mer information om Centralvärmeanläggningen.

Allmän skötsel – värmen

Moderniseringen av vårt värmesystem är nu klar. Styrsystemet är igång och i väntan på enkätsvaren publicerar vi nu skötselråden. Läs råden, följ dom och njut av den jämna värmen.
När vi har enkätsvaren kan vi börja åtgärda utrustningen i lägenheterna. Återkommer då med mer information.
mvh/Agneta Bratt

Länk till mer information om Centralvärmeanläggningen.

Enkäten – OBS

Inför enkätens fråga: Blir elementen varma?
Gör undersökningen en kall dag/kväll när värmen är på.

Vackra varma dagar är värmen avslagen och då ska elementen vara kalla.
Vi är så glada åt vårvärmen och hoppas samtidigt på några kyliga dagar nästa vecka för att hinna testa elementen. Kommer våren redan nästa vecka måste kanske just elementundersökningen i enkäten skjutas upp till hösten, men vi återkommer om det.

Här är en länk till en samlad information om Centralvärmeanläggningen.

Enkät – lägenhetens element m.m.

Nu har vi börjat dela ut en enkät i brevlådorna. Alla delar måste ju fungera för att helheten ska fungera och nu är det dags att ta itu med lägenheternas element, termostater o.s.v..

På tisdagen den 17 april räknar vi med att alla fått enkäten och kan börja hjälpa oss med denna undersökning.

Fyll i enkäten så gott det går och lämna den till fastighetsskötaren Bengt.
mvh/Styrelsen, Agneta Bratt

Länk till mer information om Centralvärmeanläggningen.

Värme – lägesrapport

Nu är vi snart klara. Den sista stora installationen, ett filter, gjordes igår och nu ska hela värmesystemet stå en vecka och “vila sig” inför de avslutande kontrollmätningarna. Under tiden görs några slutjusteringar, som upptäckts tidigare och som måst vänta tills nu.

Nästa vecka delar vi ut en enkät i alla brevlådor. När vi fått tillbaka enkäten och åtgärdat de fel vi hittar då är värmeprojektet/installationen avslutad. Fortsättningsvis kommer systemet att övervakas kontinuerligt och på bästa sätt. Vi hoppas att alla kommer att tycka det är bra och värt de obehag som varit under denna tid.

Allmänt kan sägas att installationen gått smidigt och helt enligt planerna. Tidsplanen har hållits och vi har sluppit tråkiga överraskningar. Nu ser vi fram mot en jämn behaglig värme till lägre kostnad.

Här är en länk till en samlad information om Centralvärmeanläggningen.

Värmeinfo – driftstörningar

Här pågår ju en stor renovering av vår centralvärme. Vi anstränger oss för att allt ska ske så smidigt som möjligt och i god ordning och vi hoppas på din förståelse. Arbetet fortsätter enligt planerna.

Nu monteras de nya värmeväxlarna. Det arbetet påbörjades på onsdagen och gick mycket smidigare än vi trodde, så nu fortsätter vi runt hela föreningen. Det betyder att varmvattnet är borta under ca 3 timmar någon gång under dagen enligt följande schema.

Varmvattnet avstängt i ca 3 timmar
2018-03-28, onsdag                             Fredriksdalsgatan 12, 10, 8B, 8C
2018-03-29, torsdag                            Fredriksdalsgatan 8A, 8B, 6, Brynolfsgatan 1,
2018-04-03, tisdag                               Brynolfsgatan 3, Falkenbergsgatan 9, 11

Vecka 15, 10 april, planerar vi montera in ett filter som renar vattnet i elementen. Då måste vi stänga av både värme och varmvatten en hel dag. Kallvattnet och toaletter fungerar hela tiden.

Värme och varmvatten avstängt överallt i hela anläggningen
2018-04-10, tisdagen, kl 9-19

Blir det en köldknäpp just den dagen, 10 april, skjuts detta arbete fram i väntan på varmare väder och vi återkommer med ny planering.

Observera att vattnet efter avstängningarna kan bli missfärgat. Det är inte farligt, bara obehagligt. Spola tills det försvinner.

Hela projektet med värmen närmar sig slutet. Återstår Enkäten, som vi planerar lämna ut i brevlådorna vecka 16, för att få reda på och kunna åtgärda ev. problem i lägenheterna.

Förseningar eller ändringar i planeringen informeras om på hemsidan.

All information samlad hittar du under fliken Projekt – Centralvärmeanläggning

For information in English contact Agneta Bratt/0708 84 19 33

Värmeinfo – nuläge och tidplan

Som alla vet vid det här laget renoverar vi vår centralvärmeanläggning.
Det kan medföra obehag för medlemmarna och vi hoppas på förståelse för det.
Vi anstränger oss för att allt ska ske så smidigt som möjligt och i god ordning.

Här är information om nuläget och en tidplan, som vi hoppas kunna hålla.
Information
Efter ventilbyten händer det att kranvattnet blir missfärgat. Det är inte farligt. Spola tills det upphör.
Kalla lägenheter: Vi tror att de flesta problemen upphör när de stora arbetena är klara. Vi kommer att dela ut enkäter för att kunna lokalisera och åtgärda återstående problem.
Högljudda element: Även detta tror vi blir bättre när alla ventiler m.m. är åtgärdade.
Nu väntar vi på lite varmare väder så att vi kan installera ett filter. Det kräver en dags driftstopp vilket vi annonserar i god tid i trapphusen.
Samtidigt installeras värmeväxlarna till varmvattnet.

Tidplan
Nu
Arbetet pågår kontinuerligt. Om missfärgat kranvatten: spola.
Vecka 15, 9-13 april
Installation av filter och värmeväxlare. Planerat driftstopp: 1 dag. Annonseras i trapphusen.
Vecka 16,16-21 april
Enkäter till medlemmarna om status och utrustning i lägenheterna.
Vecka 17, 23 april
Påbörjas åtgärder i lägenheterna.

All information samlad hittar du under fliken Projekt – Centralvärmeanläggning
Vänliga hälsningar Agneta Bratt & Styrelsen

Centralvärme

Vårt centralvärmesystem har nu kompletterats med ett styrsystem. Under installationstiden har det varit dåligt med både värme och varmvatten i flera lägenheter, vilket vi förstås är ledsna för. Vår anläggning från 1950-talet har genomgått några stora moderniseringar genom åren och nu var det alltså dags igen.

Centralvärmesystemet kommer att bli en modern och effektiv anläggning. Som boende kommer man att märka det främst genom att det blir en JÄMN värme. Dessutom kommer vi att spara både pengar och miljö, eftersom vi bl.a. inte längre “eldar för kråkorna”, d.v.s. vädrar bort överskottsvärmen.

Styrsystem reglerar automatiskt flödet och värmen i alla radiatorer/element. För att det ska bli rätt måste alltså alla delar fungera på förväntat sätt. Vi har kontrollerat och delvis uppdaterat gemensamma delar av anläggningen. Slutligen ska radiatorer och termostater i lägenheterna inspekteras. Detta kommer att ske i slutfasen av installa­tionen, vilket beräknas bli i april 2018 och vi återkommer med ytterligare information då.

För ytterligare information av teknisk art se www.dunderon.se

All information samlad hittar du under fliken Projekt –Centralvärmeanläggning
Vänliga hälsningar Agneta Bratt & Styrelsen