Spolning avlopp

Våren 2020 – hösten 2021 lät vi inspektera/spola avloppssystemen i föreningens fastigheter. Alla medlemmar har erbjudits spolning av sina avlopp i kök och badrum. Nu finns ett protokoll över alla lägenheter och vi har överblick över avloppssystemets kondition. 

Många lägenheter kunde inte spolas fullt ut då man funnit defekter i deras avloppssystem. Dessa medlemmar har via brevlådan informerats om spolfirmans kommentarer.

Spolfirmans kommentarer – 2021
Om något behöver åtgärdas finns det en kommentar. Det kan vara en defekt i ena eller i båda avloppen. Ibland är båda ok, men något bör ändå åtgärdas. Vid ”bakfall” ska man t.ex. vara försiktig med vad man spolar ner för att undvika stopp i avloppet.

Vi har valt att återge kommentarerna ordagrant för att inte tappa innehållet. Föreningen är inte fackmannamässigt behörig i dessa frågor, så om du är det minsta osäker på vad som krävs i din lägenhet ska du tillkalla en fackman. Det är av största vikt att alla defekter blir åtgärdade.

Underhåll

  • Föreningen avser att låta underhållsspola både lägenheter och källare med jämna intervall, så att brister och fel upptäcks i tid.
  • Medlemmen ansvarar för att utrustning i våtutrymmen och kök hålls i gott skick.