Kontakt

Journummer
Vid behov av omedelbar hjälp då fastighetsskötaren ej är i tjänst eller störningsjour,
ring SOS Alarm.
Telefon: 031- 334 12 27

Styrelsen
Styrelserummet finns på Fredriksdalsgatan 8 och meddelanden till styrelsen eller förslag till medlemsutskicket Bofinken kan lämnas i postfacket eller via e-post info@goteborgshus13.se

Valberedningen
Är du intresserad av att ta del av styrelsearbetet?
Kontakta valberedningen som kan berätta mer.
Epost: valberedningen@goteborgshus13.se

Fastighetsskötaren / Anläggningsadress
Fastighetsexpeditionen finns på Falkenbergsgatan 13A.
Här finns även en postlåda där meddelanden kan lämnas eller eposta fs@goteborgshus13.se
Telefon: 031 – 18 57 85

Medlemsservice
Medlemsservice ordnar städdagar, resning av julgran och andra aktiviteter.
De har även hand om bokning av gästlägenhet samt föreningslokal.
Epost: medlemsservice@goteborgshus13.se
Telefon: 076-250 65 94

Parkering
Vi har idag 20 garage, 12 mc-platser och 36 p-platser. Administrering av dessa sköts av Riksbyggens Köportal, som kan kontaktas via boa@riksbyggen.se. Mer information om parkering hittar du här.

Bredband / Digital-TV / Bredbandstelefoni
Vid beställning eller problem med bredband, digital-TV eller bredbandstelefoni kontakta Telia FiberLAN:
Support/Felanmälan: 020-240 250
Beställning/Kundtjänst: 020-755 766