Kontakt

Styrelsen
Meddelanden till styrelsen kan lämnas via e-post info@goteborgshus13.se eller i brevlådan i dörren till styrelserummet som ligger i källaren på Fredriksdalsgatan 8B (mot parken).

  • Andrahandsuthyrning ska alltid först anmälas till styrelsen. Se mer i ABC.
  • Kontaktuppgifter till styrelsen finns i trapphusen och i ABC.

Medlemsservice
Medlemsservice ordnar städdagar, resning av julgran och andra aktiviteter.
De har även hand om bokning av gästlägenhet och föreningslokal.
E-post: medlemsservice@goteborgshus13.se
Telefon: 0762-50 65 94

Fastighetsskötaren / Anläggningsadress
Fastighetsexpeditionen finns på Falkenbergsgatan 13A, källare.
Här finns även en postlåda där meddelanden kan lämnas.
E-post: fs@goteborgshus13.se
Telefon med telefonsvarare: 031-18 57 85

Journummer
Vid behov av omedelbar hjälp då fastighetsskötaren ej är i tjänst:
Ring SOS Alarm, 031- 334 12 27.
Där finns både Fastighetsjour och Störningsjour.

Valberedningen
Är du intresserad av att ta del av styrelsearbetet?
Kontakta valberedningen som kan berätta mer.
E-post: valberedningen@goteborgshus13.se

Övriga uppgifter om föreningen

Organisationsnummer
757201-7262

Fastighetsbeteckning (vid adressändring)
Krok­slätt 39:1, Göteborg

Brev- och faktureringsadress
RB BRF Gbghus Nr 13
Fack 97835706
R 879
106 37 Stockholm

Kontouppgifter
Bankgiro: 413-4722
Swish Nycklar: 123 318 23 00
Swish Medlemsservice: 123 165 71 47