Kontakt

Journummer
Vid behov av omedelbar hjälp då fastighetsskötaren ej är i tjänst eller störningsjour,
ring SOS Alarm.
Telefon: 031- 334 12 27

Styrelsen
Meddelanden till styrelsen kan lämnas via e-post info@goteborgshus13.se eller i postfacket till styrelserummet.
Andrahandsuthyrning ska alltid först anmälas till styrelsen. Se mer i ABC.
Aktuella kontaktuppgifter till styrelsen finns i trapphusen och i ABC. 
Styrelserummet finns på Fredriksdalsgatan 8B, källare.

Medlemsservice
Medlemsservice ordnar städdagar, resning av julgran och andra aktiviteter.
De har även hand om bokning av gästlägenhet och föreningslokal.
Epost: medlemsservice@goteborgshus13.se
Telefon: 0762-50 65 94

Fastighetsskötaren / Anläggningsadress
Fastighetsexpeditionen finns på Falkenbergsgatan 13A, källare.
Här finns även en postlåda där meddelanden kan lämnas eller eposta fs@goteborgshus13.se
Telefon: 031-18 57 85

Valberedningen
Är du intresserad av att ta del av styrelsearbetet?
Kontakta valberedningen som kan berätta mer.
Epost: valberedningen@goteborgshus13.se

Parkering
Vi har idag 19 garage, 12 mc-platser och 44 p-platser. Administrering av dessa sköts av Riksbyggen. Mer information om parkering hittar du här.

Bredband / Analog TV
Föreningen har ett kollektivt bredbandsavtal med leverantören Bredband2 och varje lägenhet är ansluten till analog TV med ett basutbud. Se också ABC.