Kontakt

Styrelsen
Meddelanden till styrelsen kan lämnas via e-post till info@goteborgshus13.se eller per brev i brevlådan i dörren till styrelserummet som ligger i källaren på Fredriksdalsgatan 8B (mot parken). Ange ärende i rubriken.
Kontaktuppgifter
till styrelsen finns också i trapphusen.

Medlemsservice
Medlemsservice sköter bokning av gästlägenhet och föreningslokal samt ev. aktiviteter i samband med andra föreningsaktiviteter, som t.ex. resning av julgran och föreningsdagar.
E-post: medlemsservice@goteborgshus13.se
Telefon: 0762-50 65 94

Fastighetsskötaren / Anläggningsadress
Fastighetsskötarexpeditionen finns på Falkenbergsgatan 13A, källare.
Här finns även en postlåda där meddelanden kan lämnas.
E-post: fs@goteborgshus13.se
Telefon med telefonsvarare: 031-18 57 85

Journummer
Vid behov av omedelbar hjälp då fastighetsskötaren ej är i tjänst:
Ring SOS Alarm, 031- 334 12 27.
Där finns både Fastighetsjour och Störningsjour.

Valberedningen
Är du intresserad av att ta del av styrelsearbetet?
Kontakta valberedningen som kan berätta mer.
E-post: valberedningen@goteborgshus13.se

Förenings- och fastighetsuppgifter

Brev- och faktureringsadress
RB BRF Gbghus Nr 13
Fack 97835706
R 879
106 37 Stockholm

E-postadresser
info@goteborgshus13.se
fs@goteborgshus13.se
medlemsservice@goteborgshus13.se
lokaler@goteborgshus13.se
overlatelser@goteborgshus13.se

Fastighetsbeteckning (vid adressändring)
Krok­slätt 39:1, Göteborg

Kontouppgifter
Bankgiro: 413-4722
Swish Nycklar: 123 318 23 00
Swish Medlemsservice: 123 165 71 47

Organisationsnummer
757201-7262

Riksbyggen
Vi köper följande tjänster:
– Administration  (tex avier)
– Ekonomi
– In- och utträdesansökningar
– Uthyrning av bilplatser
– Överlåtelser
Kontakta Riksbyggen vid frågor om detta.

Riksbyggen – kontakt för medlemmar
Login till Mitt Riksbyggen
Telefon: 0771-860 860
Epost: boa@riksbyggen.se
Brev: Riksbyggen Servicecenter, Box 540, 721 01 Västerås

Upp↑