Överlåtelse

Detta är ett stöd för säljare och köpare i överlåtelseprocessen. Mer om föreningen: se Medlemsinfo.

Säljare

Checklista – för säljare

 1. Det måste göras ett överlåtelseavtal. Mäklaren brukar ordna det. 
  Görs affären upp utan mäklare: kontakta Borätt Forum, som hjälper till.
 2. Besvara frågorna om lägenhetens status i detta formulär.
  Lägenheten ska vara i sådant skick att den överensstämmer med föreningens stadgar och våra anvisningar.
 3. Om något behöver åtgärdas, kontakta styrelsen.
 4. Töm källar- och vindsförråd och ev. garage. Säljaren debiteras för kostnaden att röja ej tömda förråd.
 5. Säg upp abonnemanget för Bredband2. Det är personligt. Köparen tecknar nytt abonnemang.
 6. Säljare behöver inte göra något gällande elavtalet gentemot elbolaget. Vid IMD el som föreningen använder, debiteras förbrukningen bostaden och ej innehavaren, då förbrukningen är bunden till objektet och ej medlemmen.
  Då förbrukningen vanligtvis debiteras med en fördröjning om 4 månader betyder det att köparen kommer att få säljarens förbrukning på sina avier. Köpare och säljaren behöver därför göra upp denna debitering i efterhand mellan sig eller med hjälp av sin mäklare. Debiterad förbrukning samt period finns specificerad i meddelanderutan på avgiftsavierna.
  Medlemmen behöver informera mäklare samt köpare om att överenskommelse ska nås om debitering för el.

Köpare – ny medlem och nyinflyttad

Som ny medlem måste du anmäla att du bor här. Även nyinflyttning (t.ex. ”provboende”) måste anmälas.

Det är också köparens ansvar att informera sig om föreningens stadgar och Medlemsinfo – Lokala regler. Efter överlåtelsen ansvarar den nya ägaren för lägenhetens skick.

Som ny medlem behöver du informera dig om vår förening. Börja med följande punkter:

 • Ny dörrskylt m.m.
  Kontaktuppgifter – Här efterfrågas kontaktuppgifter och nyckelinnehav. Namnbytet på lägenhetsdörr och porttelefon sker det datum du anger i formuläret.
 • Vad gäller här?
  Information till ny medlem – Det mesta du som ny medlem behöver veta

Har du frågor om detta kontakta fastighetsskötaren eller styrelsen.

Välkommen