Överlåtelse

Detta är ett stöd för säljare och köpare i överlåtelseprocessen. Mer om föreningen: se Medlemsinfo.

Säljare

Checklista – för säljare

 1. Det måste göras ett överlåtelseavtal. Mäklaren brukar ordna det. 
  Görs affären upp utan mäklare: kontakta Borätt Forum, som hjälper till.
 2. Besvara frågorna om lägenhetens status i detta formulär.
  Lägenheten ska vara i sådant skick att den överensstämmer med föreningens stadgar och våra anvisningar.
 3. Om något behöver åtgärdas, kontakta styrelsen.
 4. Töm källar- och vindsförråd och ev. garage. Säljaren debiteras för kostnaden att röja ej tömda förråd.
 5. Säg upp abonnemangen för el och Bredband2. De är personliga. Köparen tecknar nya abonnemang.

Köpare – ny medlem

Det är köparens ansvar att informera sig om föreningens stadgar och Medlemsinfo – Lokala regler. Efter överlåtelsen ansvarar den nya ägaren för lägenhetens skick.

Som ny medlem behöver du informera dig om vår förening. Börja med följande punkter:

 • Namnbyte m.m.
  Kontaktuppgifter – Här efterfrågas köparens kontaktuppgifter och nyckelinnehav. Namnbytet på lägenhetsdörr och porttelefon sker det datum du anger i formuläret.
 • Vad gäller här?
  Information till ny medlem – Det mesta du som ny medlem behöver veta

Har du frågor om detta kontakta fastighetsskötaren eller styrelsen.

Välkommen