Säljare / Köpare

Stöd i överlåtelseprocessen för säljare och köpare – vill man veta mer om föreningen se Om oss.

Säljare

Checklista – för säljare

  1. Det måste göras ett överlåtelseavtal.
    Mäklaren brukar ordna det. Görs affären upp utan mäklare finns avtalet här: Överlåtelseavtal bostadsrätt.
  2. Lägenhetens status. Den ska vara i sådant skick att den överensstämmer med föreningens stadgar och våra anvisningar.
  3. Om något behöver åtgärdas, kontakta styrelsen.
  4. Töm källar- och vindsförråd och ev. garage. Säljaren debiteras för kostnaden att röja ej tömda förråd.
  5. Säg upp både el-abonnemanget och Bredband2-abonnemanget som är personliga. Köparen tecknar nya abonnemang.

Lycka till!

Köpare – ny medlem

Det är köparens ansvar att informera sig om föreningens stadgar och Om oss – Lokala regler. Efter överlåtelsen ansvarar den nya ägaren för lägenhetens skick.