Överlåtelse

Detta är ett stöd för säljare och köpare i överlåtelseprocessen. Mer om föreningen: se Medlemsinfo.

Säljare

Checklista – för säljare

 1. Det måste göras ett överlåtelseavtal. Mäklaren brukar ordna det. 
  Görs affären upp utan mäklare: kontakta Borätt, som hjälper till.
  Observera bytet av förvaltare. Kolla med mäklaren.
 2. Besvara frågorna om lägenhetens status i detta formulär.
  Lägenheten ska vara i sådant skick att den överensstämmer med föreningens stadgar och våra anvisningar.
 3. Om något behöver åtgärdas, kontakta styrelsen.
 4. Töm källar- och vindsförråd och ev. garage. Säljaren debiteras för kostnaden att röja ej tömda förråd.
 5. Säg upp abonnemangen för el och Bredband2. De är personliga. Köparen tecknar nya abonnemang.

Lycka till

Köpare – ny medlem

Det är köparens ansvar att informera sig om föreningens stadgar och Medlemsinfo – Lokala regler. Efter överlåtelsen ansvarar den nya ägaren för lägenhetens skick.

Som ny medlem behöver du informera dig om vår förening. Börja med följande punkter:

 • Namnbyte m.m.
  Kontaktuppgifter – Här efterfrågas köparens kontaktuppgifter och nyckelinnehav. Namnbytet på lägenhetsdörr och porttelefon sker det datum du anger i formuläret.
 • Vad gäller här?
  Information till ny medlem – Det mesta du som ny medlem behöver veta

Har du frågor om detta kontakta fastighetsskötaren eller styrelsen.

Välkommen