Anvisningar

Stadgarna är föreningens lokala regler. Stadgarnas §26 – §36 handlar om de enskilda medlemmarnas ansvar för underhåll av lägenheterna.

Följande gäller i vår förening:

NYCKLAR
Vid ägarbyte ska lägenhetens kvitterade nycklar redovisas och lämnas till nästa ägare.  
Mer om föreningens nycklar.

LÄGENHETEN
Våra hus byggdes på 1950-talet med den standard som rådde då. Lägenheterna har med tiden utrustats med för vår livsstil nödvändiga komponenter, som ägs av föreningen och som medlemmen ansvarar för.

 • Antennuttagen för mark-TV är seriekopplade mellan lägenheterna. De måste alltså sitta kvar även när de INTE används. 
 • Bredbandsroutern tillhör lägenheten och ska lämnas till nästa ägare.
  Förkommen router måste ersättas på ägarens bekostnad (f.n. 500 kr).
 • Element/radiatorer får inte byggas in.
 • Köksfläkten måste vara en återcirkulerande fläkt med kolfilter, ej ansluten till frånluftsventilen.
 • Temperaturgivare (se bildfinns i varannan lägenhet. Denna översikt visar om det gäller din lägenhet. Givaren hör till lägenheten, ska vara korrekt monterad (se bild), och lämnas vidare till nästa ägare.
  Förkommen givare måste ersättas på ägarens bekostnad (f.n. 850 kr).
 • Termostater måste finnas på alla element. 
 • Ventiler är och ska vara öppningsbara.
 • Vinds- och källarförråd, hyrda lokaler och ev. garage ska tömmas vid avflyttning.