Välkommen

Löpsedeln: Styrelsen informerar

2020-04-03: Rörspolning i alla fastigheter, både i april och i maj.
Läs instruktionerna i trapphusen. Samarbeta! Det är av yttersta vikt att vi har tillträde till alla lägenheter. /Styrelsen


2020-04-02: Stolar och bord?
Om någon behöver 10 stolar och ett långt bord, så finns det för avhämtning. 0708-84 19 33


2020-03-31: Hjälp oss.
I några trapphus finns nu info om outhämtade routrar/vindsnycklar. Om infon finns i ditt trapphus: hämta eller påminn grannen att hämta utrustningen. 
Tack på förhand. /Styrelsen.


2020-03-23: Corona
Vid dagens styrelsemöte beslutade vi ställa in Föreningsdagen 2020-04-18 och att tills vidare avstå från vårens Info-möte. Allt detta p.gr.a. Corona. Däremot kommer det att ställas upp en container./Styrelsen


2020-03-20: Brynolfsgatan1/gavel är nästan klar, se nedan 2020-02-29.
Gången är öppen igen och reparationsarbetet fortsätter nu med stödmurarna vid källardörrarna bakom Brynolfsgatan 3A och Falkenbergsgatan 9A. Därefter är det dags för miljöstationen framför Falkenbergsgatan 9-11. När alla jobben är helt klara blir det asfaltering. Mvh/Styrelsen.


2020-03-11: Nytt om parkering
Vi utökar med 7 nya parkeringsplatser, som fördelas av Riksbyggen.
Nu bevakar bolaget Controlla parkeringen inom vårt område och utfärdar kontrollavgifter för felparkerade fordon. Bevakning börjar 2020-03-27.
Se också hemsidan – Parkering och Nytt om Parkering.

2020-03-11: Parkeringsgruppen avslutar härmed sitt arbete.
Vi har uppnått följande:
– Sökt och fått beviljat bygglov för fler parkeringsplatser i vårt kvarter.
– Uthyrning av bil- och mc-platser sker nu via Riksbyggen.
– 7 nya p-platser har tillkommit.
– Parkering framför vissa garage tillåts.
– Ett bolag, Controlla, ha anlitats för att stävja all olovlig parkering.
Därmed anser jag att gruppen har uppnått sitt mål.
MVH/Agneta Bratt


2020-03-09: Tips om polisens formulär:
Om medlemmar ser att det pågår oegentligheter i parken ska det polisanmälas (akut – 112, ej akut – 11414). Om där är alltför lång väntetid: använd formuläret på polisens hemsida: polisen.se/Kontakt/Tipsa polisen. Fyll i formuläret och skicka in det.
Å alla medlemmars vägnar: Tack för hjälpen/ab

2020-03-09: På förekommen anledning:
Respektera skyltarna om att rastning av hundar inte är tillåten i parken.


2020-03-04: Besked från Bredband 2 angående Telia Digital TV:
Medlemmar uppmanas felanmäla sin Digital TV hos Telia till dem och hänvisa till tidigare utfästelser att Digital TV skulle fortsätta fungera.


2020-02-29: Bredbandsinfo
I trapphusen finns nu information om det nya bredbandet. Hämta ditt exemplar och ha det till hands när du startar upp den nya routern. Se också info på hemsidan.

2020-02-29: Lagning stödmur Brynolfsgatan1/gavel
Stödmuren, 70 år gammal, måste repareras och gången genom parken är avstängd. Svensk Markservice, SMS, som vi anlitat tidigare, räknar med att vara klara v11.