2020-10-08: Lufta elementen

Den stora vattenläckan är nu åtgärdad. Det kan ha bildats luftfickor i elementen och då förblir elementet kallt.
För att få bort luftfickan måste elementet luftas. Det gör du enkelt med en luftningsnyckel. Tänk på att vattnet som till sist kommer ut brukar vara smutsigt, så håll en trasa intill.
Mer info finns här
. /ab

2020-09-17: Flaggning

Styrelsen har fått synpunkten att det vore trevligt om det flaggades mer på vår flaggstång, särskilt  på allmänna flaggdagar.  Vi vill därför be er medlemmar om hjälp med att bilda en liten grupp som kan hjälpa till att flagga på allmänna flaggdagar. Det rör sig om 17 dagar per år. En mindre summa pengar kommer att utgå till var och en som hjälper till (per flaggdag). Hör av er till henrik.winge1@gmail.com. MVH/Henrik

2020-08-28: Du behövs – Bli styrelseledamot!

Nu har det blivit dags för oss i valberedningen att söka nya styrelseledamöter inför stämman i slutet av året. Ladda ner valberedningens senaste utskick
 
Länkar som förklarar mer kring styrelsearbete: 
Vad gör styrelsen i en bostadsrättsförening?
Ny i styrelsen

Utbildning:
Riksbyggens intresseförening brukar anordna utbildningar för styrelseledamöter några gånger per år, dessa tillfällen är endast en kväll och ger en bra grund i lagar, regler och annat som tillhör styrelsearbete. Detta är frivilligt.

Ni är välkomna att höra av er! 
Bo och Logi
valberedningen@goteborgshus13.se

2020-06-11: Målning av samtliga P-platser 17-18 juni, kl 8-17.

Alla P-platser ska målas, även de gamla. Innehavare av P-plats ansvarar för att P-platsen är tom på dagen, kl 8-17. 
Om en bil mot förmodan står på en plats kommer den platsen att målas vid senare tillfälle. 
Målningen köps in till fastpris och senare målning kostar extra, vilket bekostas av de P-plats-innehavare som inte följt denna uppmaning. /Styrelsen. 

2020-05-28: Trädgårdsintresserad?

Vi renoverar parken och nu finns det växter för avhämtning (gratis).
I rabatterna framför miljöstationen vid Fredriksdalsgatan 12 finns gulltörel, akvilejor och geranium/nävor (både rosa o blå). I miljöhuset bakom finns spade o krukor.
Du har helgen på dig. På måndag försvinner dom. Först till kvarn ……..
OBS! Rensa bort kirskålen före utplantering. Lycka till!
Mer info: 0708-84 19 33