Parken

Den största fördelen med föreningen är den stora lummiga parken som anlades på 1950-talet med stora öppna gräsytor och uppvuxna träd. Parken ligger skyddad innanför huskropparna och bildar en oas för avkoppling alla dagar om året. På sommaren är parken full av gröna träd och vackra blommor.

Alla medlemmar kan använda parken och den kan inte bokas för enskilda fester.

Intresserade medlemmar får gärna delta i att underhålla parken. Anmäl ditt intresse via Medlemskontakt.

Det stora underhållet av parken sköts på entreprenad och vid behov gör medlemmar en insats på föreningsdagarna, t.ex. tvätta, ställa fram och bära in möblerna.

 • Det finns flera uteplatser. Mitt i parken finns den stora grillplatsen. Där finns också extra bord och bakom grillarna finns extra stolar. Se utrustning och placering.
  Alla trädgårdsmöblerna i parken tillhör föreningen.
 • I parken finns dessutom en flaggstång för den som vill flagga vid t.ex födelsedagar. Kontakta styrelsen om du vill hissa flaggan.
 • För den som vill mata fåglarna finns flera små fågelbord i parken.
 • I parken finns en lekplats med rutschkana, sandlåda och gungor.

Lämna parken och möblerna i det skick du själv skulle vilja finna dem. Se Skötsel.

Utrustning

Förutom flera bänkar utmed gångarna finns totalt 6 bord med sittplatser, 6 grillar och 4 parasoller utplacerade enligt nedan:

Mitt i parken

 • 3 grillar
 • 2 bord, med vardera 6 stolar
 • 2 extra bord, med vardera 6 platser (använd stolar från ”parkeringen”)
 • 2 parasoller
 • “Parkering” för stolar (6 positionsstolar, 8 plaststolar) – lägenhetsnyckeln passar i hänglåset

Framför Falkenbergsgatan 11C

 • 1 grill
 • 1 bord, med 6 sittplatser
 • 1 parasoll

Framför Falkenbergsgatan 9C

 • 2 grillar
 • 1 bord, med 6 sittplatser
 • 1 fast bord och en bänk
 • 1 parasoll

Framför Falkenbergsgatan 13

 • 1 klätterträd

Skötsel

 • Torka av och ställ iordning bord, stolar och grillverktyg, så att det är fint när nästa kommer.
 • Ställ tillbaka möbler som lånats från andra uteplatser.
 • I buskaget bakom grillarna finns 
  • extra positionsstolar. Ställ tillbaka dom efter användandet. 
  • stapelbara stolar ska efter användandet ställas där också.
 • Parasollerna ska lämnas ihopfällda med skydd eller snöre, så att de inte blåser sönder.
 • Vid varje grill finns en hink, avsedd för aska. OBS! Endast aska, inget annat.
  • Låt kolen/askan svalna och lägg den därefter i hinken. Vår fastighetsskötare sköter tömningen av hinkarna.
  • Se till att verktygen är fräscha för nästa användare!

Upp↑