Mäklare

Denna text vänder sig till mäklaren. Mer att veta finns på Medlemsinfo.

  • Nedanstående information är avsedd för en objektbeskrivning hos mäklaren.
  • Påminn säljaren om skyldigheten att lämna info om lägenhetens status. Se checklistan – Överlåtelse.

Brf Göteborgshus 13
Org.nr. 757201 – 7262

Förvaltare
Borätt Forum
Kontaktuppgifter

Borätt Forums åtagande
– Administrativ förvaltare 
– Ekonomisk förvaltare
– In- och utträdesansökningar
– Uthyrning av bilplatser
– Överlåtelser

Antal bostadsrätter 
192 st lägenheter med bostadsrätt, inga hyreslägenheter.

Antal entréer 
30 st

Antal kommersiella hyresgäster 
4 st

Avgift
Månadsavgiften består av årsavgift, bränsletillägg, balkongtillägg (två olika nivåer), avgift för kollektivt bredband samt kostnad för el baserad på individuell förbrukning (IMD-el).

Debiteringen av förbrukad el sker med 5 månaders eftersläpning, dvs i april kommer november-förbrukningen. Därmed krävs att säljare och köpare vid överlåtelse av lägenheter gör en överenskommelse om hur säljare ska hantera betalning av egen elförbrukning de fem månader som följer efter överlåtelse.

Balkonger 
Samtliga lägenheter har balkong. Några lägenheter på första våningen har endast fransk balkong och följaktligen inget balkongtillägg i avgiften.

Bilplats 
I fastigheterna finns 19 garage, 12 mc-platser i 4 garage och 44 parkeringsplatser.
Det är långa kötider. Frågor om kötid m.m. besvaras av Borätt Forum

Bostadsrättshavare
Juridisk person godkänns ej. 

Bredband 
Föreningen har en kollektiv fiberanslutning från Bredband2 med hastighet 1000/1000 Mbit/s. Avgiften för bredband (105 kr/mån) tas ut som ett obligatoriskt tillägg på månadsavgiften.

Byggår 
1951

Cykelställ / cykelrum
Det finns flera cykelställ med och utan tak samt utrymmen i källare för cyklar. 

El 
Samtliga lägenheter har 3-fas el. 

Energideklaration
2019 

Fastighetsskötare
Kontaktas helst via mail fs@goteborgshus13.se. Telefonnummer till fastighetsskötarens expedition: 031 – 18 57 85. 

Föreningsstämma
Ordinarie årsstämma hålls i december månad. 

Förråd 
Till samtliga lägenheter finns både vinds- och källarförråd. Det är medlemmens ansvar att dessa sköts enligt föreningens anvisningar, d.v.s. tömmes vid avflyttning och fram tills dess följer rekommendationen att hålla förråden låsta så att okänt skräp inte hamnar där.

Gas 
I föreningen kan finnas rester av ett gammalt gas-system, som ej är i funktion.

Gemensamma lokaler
Det finns flera lokaler för medlemmarna: bastu, biljardrum, cykelvård, föreningslokal (max 70 pers), gästlägenhet (totalt 6 bäddar), träslöjdslokaler, vävstuga.

Grillning 
Föreningen har flera uteplatser, varav en uteplats med två grillar och två bord med vardera sex stolar. Dessutom finns extra bord och stolar. Uteplatsen är för föreningens medlemmar och kan inte bokas.

Grillning med kol på balkong är inte tillåtet.

Hemsida
goteborgshus13.se

Hiss 
Nej 

Kabel-TV 
Föreningen har en TV-antenn som ger tillgång till det digitala markutbudet. För att ta del av detta behöver den boende en digital-TV-box.

Köksfläkt 
Enda tillåtna köksfläkt är en återcirkulerande fläkt med kolfilter ej ansluten till frånluftsventilen.

Mark 
Marken upplåts med tomträtt. Tomrättsavgälden till Göteborgs Stad, med löptid om 10 år, omförhandlades senast 2018.

Medlemskap
Begäran om medlemsskap måste godkännas av styrelsen och protokollförs vid nästkommande styrelsemöte. Medlemskap skall vara beviljat innan inflyttning. Likaså måste andrahandsuthyrning godkännas av styrelsen.

Nycklar 
Föreningen använder ett modernt digitalt låssystem (iLOQ).

OVK 
2020 

Pantsättning 
Borätt Forum sköter pantsättningar för föreningens räkning. Den som pantsätter betalar 1 procent av prisbasbeloppet (PBB).

Radonundersökning
Ingen undersökning gjord, då vi inte bedömer området som ett riskområde, se Radonkartan.

Reparationsfond 
Lägenheterna i föreningen har ingen repara​tions​fond.

Spolning av köksstammar 
2020

Stadgar 
Se hemsidans Medlemsinfo – Formalia/Stadgar.

Stambyte 
2004-2005

Städ- / Föreningsdagar
Föreningsdagar anordnas varje höst och vår. 

Trappstädning
Sköts på entreprenad. 

Tvättstuga
Det finns åtta tvättstugor.

Värme
Centralvärmeanläggning med fjärrvärme från Göteborg Energi. 2017 gjordes en stor genomgång och modernisering. Samtidigt utfördes energieffektivisering i syfte att minska värmekostnaderna. 

Årsredovisning 
Se hemsidans Medlemsinfo – Årsredovisningar.

Återvinning
Inom föreningen finns tre miljöstationer för källsortering. Det finns också utrymmen för well-papp och elavfall. 
I samband med förenings- / städdag brukar en container ställas upp. 
För övrigt avfall gäller att varje bostadsrättsinnehavare tillser att grovavfall transporteras till återvinningscentral.

Ägarandelar
Föreningen accepterar flerdelat ägandeskap.