Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand av lägenhet i bostadsrättsförening kräver tillstånd från styrelsen. 
Saknas tillståndet förverkas nyttjanderätten till lägenheten, vilket betyder att medlemskapet i bostadsrättsföreningen kan sägas upp och du blir av med lägenheten.
Därför är det viktigt att följande procedur följs:

  • Börja med att ansöka om tillstånd m.h.a. ett av följande alternativ:
    • formulär (skickas direkt med gröna ”knappen”)
    • pappersblankett (kan skrivs ut och postas till angiven adress på blanketten)
  • Borätt handlägger därefter din ansökan i samarbete med vår styrelse
  • Andrahandsuthyrning beviljas normalt för högst ett år i taget
  • Föreningen följer bostadsrättslagen
  • Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet till hyresnämnden

Observera att namnet på lägenhetsdörren är och ska vara medlemmens namn. Tillfälliga boende, som andrahandshyresgäster, får sätta upp en egen namnskylt.