Bostadsrättsföreningen

Föreningen startade 1950/51 då husen byggdes. Då fanns stora grönområden både utanför och inne i föreningen och här var många barn. Nu finns här unga familjer med små barn och de fina grönytorna inne i föreningen utnyttjas flitigt. Med tillgång till föreningens hobbylokaler, gästlägenhet, bastu m.m. kan du leva ett bra liv här i vår fina förening. Se följande länkar för mer information:
Lokaler
Närområdet
Parken

Här följer en beskrivning av området och vad som pågår inom föreningen.

Bostadsområdet
Området ligger i stadsdelen Fredriksdal som tillhör Johannebergs församling i Göteborgs kommun. Föreningen innehar tomträtten till fastigheten Krokslätt 39:1 med en sammanlagd lägenhetsyta på 11 150 kvm och lokaler på 344 kvm.

Adresser
– Brynolfsgatan 1-3
– Falkenbergsgatan 9-13
– Fredriksdalsgatan 6-12

Föreningens 192 lägenheter är fördelade enligt följande
– 1 rum och kök: 12 st
– 2 rum och kök: 123 st
– 3 rum och kök: 48 st
– 4 rum och kök: 9 st

Lägenheterna
Lägenheterna är i varierande skick beroende på hur medlemmarna valt att renovera. Många har fortfarande det ursprungliga 50-talsköket, medan andra bytt till moderna kökslösningar. Gemensamt för alla är lägenheter är att badrummen renoverats i samband med stamrenoveringen 2004-2005. I samband med stamrenoveringen drogs även rör för att ha möjlighet att erbjuda fiber/LAN.

Parkering
I bostadsområdet finns ett antal garage och parkeringsplatser att hyra.
Separat kölista finns till dessa. Platsen återgår till kön vid försäljning av lägenhet och kan således inte överlåtas till köpare. Det är gratis att stå utmed Fredriksdalsgatan, Brynolfsgatan och Falkenbergsgatan (undantag ca 30m på Falkenbergsgatan). Följ skyltning och de lokala regler som gäller för Göteborgs kommun avseende hur länge du får stå. På bostadsområdet i övrigt gäller parkeringsförbud utom på markerade platser. Läs mer.

Projekt
Det pågår hela tiden projekt i föreningen för att vi skall ha en bra och trivsam boendemiljö.
Vi strävar efter att föreningen skall vara i ett bra skick idag och i framtiden. Vi arbetar både med projekt för att förbättra vår park och våra fastigheter men vi driver även projekt för att hålla våra fasta kostnader på en så låg nivå som möjligt. Läs mer.

Bo i bostadsrätt 
När du köper en bostadsrätt köper du inte den lägenhet där du planerar att bo! Du köper en andel i den ekonomiska föreningen som äger fastigheten. D.v.s. alla äger allt tillsammans och alla har ett gemensamt ansvar för föreningen. Ditt enskilda ansvar är att din lägenhet följer föreningens stadgar. Mer information om stadgarlokala regler och anvisningar finns på flera ställen på denna hemsida. t.ex. Medlemsinfo.
Man betalar sin avgift till föreningen och pengarna går till att bekosta allt det som föreningen behöver för att fungera. 

Inflytande genom engagemang
Det är både viktigt och roligt att engagera sig i sitt boende. Det tjänar vi alla på. Är du kunnig på något speciellt område är det ytterst värdefullt för föreningen (d.v.s. oss alla). Om du har idéer om något – både stort och smått – kontakta styrelsen! Kontaktuppgifter finns i trapphusen och på hemsidan.