Projekt

Det pågår hela tiden projekt i föreningen för att vi skall ha en bra och trivsam boendemiljö.
Vi strävar efter att föreningen skall vara i ett bra skick idag och i framtiden. Vi arbetar både med projekt för att förbättra vår park och våra fastigheter men vi driver även projekt för att hålla våra fasta kostnader på en så låg nivå som möjligt.

Föreningen har en underhållsplan som följs och uppdateras årligen. Underhållsplanen ligger till grund för hur mycket pengar som sätts av till framtida underhåll i underhållsfonden.

Här nedanför finns en förteckning över projekt i föreningen. Saknas information du söker, vänligen kontakta styrelsen via e-post (Kontakt).

ProjektStatusArbetsår
Tvätt av balkonger och takPlanerat till våren2025
Ny porttelefoniUnder utredning2024
AsfalteringUnder utredning2024
Omläggning plattor under balkongerUnder utredning2024
Omdragning gammal el i källare & garagePågående2022-2024
IMD-el (gemensam el)Avslutad2023
Nya entréportar och källardörrarAvslutad2023
iLOQ låssystemAvslutad2023
Dränering / isolering baksida Brynolfsgatan 1, TidplanAvslutad2020-2021
Inventering skyddsrumAvslutad2022
Entrétrappor (Fredriksdalsgatan 6-10), Se merAvslutad2021
Spolning och filmning avlopp i lägenheter ResultatAvslutad2020-2021
Spolning och filmning dag- & spillvattenledningarAvslutad2020
Renovering fastighetsskötarexpeditionenAvslutad2020
Renovera parkenAvslutad2020
Parkering - Övergång till Riksbyggens köportalAvslutat2020
Gemensamt bredband i föreningenAvslutat2020
Laga stödmurarAvslutat2020
BalkongtvättAvslutat2019
Belysning i parkenAvslutat2020
Renovering av badrum i gästlägenhetenAvslutat2019
VärmeanläggningenAvslutat2017
Entrétrappor (Falkenbergsg, Brynolfsg och Fredriksdalsg 12)Avslutat2017
OVK - Obligatorisk VentilationsKontroll Avslutat2017
Byta dörrmattor i trapphusenAvslutat2016
Slipa dörrarna in till källargången från entréernaAvslutat2016
Bygga ny hemsidaAvslutat2015
Målning av trapphusAvslutat2015
Renovering av elinstallationer i källare och undercentralerAvslutat2012-2013
Utbyte av garageportarAvslutat2012-2013
Installera bredbandAvslutat2009
BalkongerAvslutat2008-2009
Cykelställ med takAvslutat2008-2009
MiljöstationerAvslutat2008-2009
FasadförbättringAvslutat2008-2009
Renovering fasadsockelAvslutat2008-2009
Dränering dagvattenAvslutat2008
FjärrvärmestyrningAvslutat2007
OVK - Obligatorisk VentilationskontrollAvslutat2007
Renovering lekplatsAvslutat2007
Uppfräschning av föreningslokalenAvslutat2007
Renovering gästlägenhetenAvslutat2006
StamrenoveringAvslutat2005-2006
TakrenoveringAvslutat2003