Kalender

DatumTidHändelseDeltagarePlats
2021-01-1218:00-20:00StyrelsemöteStyrelsenStyrelserummet
2021-02-0218:00-20:00StyrelsemöteStyrelsenStyrelserummet
2021-03-0218:00-20:00StyrelsemöteStyrelsenStyrelserummet
2021-04-0618:00-20:00StyrelsemöteStyrelsenStyrelserummet
2021-04-1710 - 13FöreningsdagAlla MedlemmarParken
2021-05-0210 - 13FöreningsdagAlla MedlemmarParken

Utöver de inbokade aktiviteterna i kalendern så hålls kontinuerligt möte i Medlemsservice samt driftmöten med SMS (fastighetsskötaren).