Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter – Ny medlem (iLOQ) (#34)

Uppgifterna handläggs av styrelsen samt utgör grund för texten på lägenhetsdörr och porttelefon.

Har du frågor maila overlatelser@goteborgshus13.se. Ange lägenhetsnummer (1-192) i rubriken.