Nycklar

Föreningen har ett system med säkerhetsnycklar, där endast fastighetsskötaren kan beställa extra nycklar. Säkerhetsnycklarna registreras. Av historiska skäl finns också andra nycklar, som fortfarande används.

 • Borttappade nycklar måste omedelbart anmälas till fastighetsskötaren.
 • Vid ägarbyte ska lägenhetens samtliga nycklar lämnas till nästa ägare.

Sammanställning av föreningen nycklar: Alla nycklar.

Översikt – till varje lägenhet finns:

Säkerhetsnycklar (Se bild)

 • Lägenhetsnycklar*, minst 4 st. Se nedan.
 • Vindsnyckel*, 1 st.
 • Ev. extra nycklar till bastu/biljard, cykelrum (hänglås), trägårdsförråd, träslöjd, vävstuga.

  *Obligatorisk nyckel

Till varje lägenhet ska det finnas minst 4 st lägenhetsnycklar och 1 st vindsnyckel. Om någon av dessa saknas vid ägarbyte ska byte ske på säljarens bekostnad. För lägenhetsnycklar måste både cylinder och nycklar bytas, ca 2600 kr. Övriga säkerhetsnycklar kostar f.n. 250 kr. Kontakta fastighetsskötaren. Extra nycklar kan beställas. 

Ev. andra, äldre nycklar till (Se bild)

 • överlåset i lägenhetsdörren – ett äldre lås, där nycklar beställs utan kontroll av behörighet. Obs! Föreningen ansvarar inte för dessa lås/nycklar och åtar sig ej skötseln av detta.
 • dörren i källargången till förrådet

För bokningslås till tvättstugor, se Tvättstugor.

Hantering av och kostnad för nycklar 

Följande kan beställas hos fastighetsskötaren:

 • Cylinderbyte, med fyra nya nycklar: 2600 kr, dessa finns normalt på lager här. Riksbyggen fakturerar. Extra lägenhetsnyckel: 250 kr kontant.
 • Övriga nycklar till gemensamma utrymmen: 250 kr kontant. Det kan vara bastu/biljard, trädgårdsförråd, träslöjd, vävstuga eller cykel​rum. Se Lokaler

Alla nyckelpriser är ca-priser och bestäms av leverantörerna (utan påslag).
All denna hantering sker via fastighetsskötaren, så börja med att kontakta honom.

Kontant betalning sker smidigast genom att lägga pengarna i ett kuvert i brevlådan vid expeditionen en halv trappa ner på Falken​bergs​gatan 13 A. Märk kuvertet med namn, lägen​hets​nummer och vad betalningen avser. Därefter får du det beställda i ditt brevinkast. Detta lämnas aldrig ut innan betalning mottagits. 

Du kan också betala via Swish men kontakta fastighetsskötaren först.