Nycklar

Föreningen har ett system med säkerhetsnycklar, där endast fastighetsskötaren kan beställa extra nycklar. Samtliga säkerhetsnycklar kvitteras av medlem och registreras vid utlämning. Av historiska skäl finns också andra nycklar, som fortfarande används.

 • Borttappade nycklar måste omedelbart anmälas till fastighetsskötaren.
 • Vid ägarbyte ska lägenhetens samtliga nycklar lämnas till nästa ägare.

Sammanställning av föreningens nycklar: Alla nycklar.

Översikt – till varje lägenhet finns:

Säkerhetsnycklar (Se bild)

 • Lägenhetsnycklar*, minst 4 st.
 • Vindsnyckel*, 1 st.
 • Ev. extra nycklar till bastu/biljard, cykelrum (hänglås), trägårdsförråd, träslöjd, vävstuga – kan beställas

  *Obligatoriska nycklar – överlämnas av säljaren till köparen vid ägarbyte

Saknas någon av de obligatoriska nycklarna vid ägarbyte ska säljaren ersätta dessa. Fattas lägenhetsnycklar måste både cylinder och nycklar bytas, ca 2600 kr. Övriga säkerhetsnycklar kostar f.n. 250 kr. Kontakta fastighetsskötaren.

Ev. andra, äldre nycklar till (Se bild)

 • överlåset i lägenhetsdörren – ett äldre lås, där nycklar beställs utan kontroll av behörighet. Obs! Föreningen ansvarar inte för dessa lås/nycklar och åtar sig ej skötseln av detta.
 • dörren i källargången till förrådet

För bokningslås till tvättstugor, se Tvättstugor.

Hantering av och kostnad för nycklar 

Följande kan beställas hos fastighetsskötaren, betalning via Swish.

 • Lägenhetsnyckel: 250 kr. Denna nyckel passar också till låsen i entrédörr, källargångsdörr, källardörr, miljöstation och tvättstuga.
 • Cylinderbyte i lägenhetsdörren, med fyra nya nycklar: 2600 kr, dessa finns normalt på lager här. Förvaltaren fakturerar.
 • Övriga nycklar till gemensamma utrymmen (Se Lokaler): 250 kr. Det kan vara:
  • bastu/biljard (BABI)
  • trädgårdsförråd (TGFR)
  • träslöjd (TSL)
  • vävstuga (VS)
  • cykel​rum

Alla nyckelpriser är ca-priser och bestäms av leverantörerna (utan påslag). All denna hantering sker via fastighetsskötaren, så börja med att kontakta honom innan betalning med Swish.