Nycklar – iLOQ

Föreningen har under 2023 infört ett modernt digitalt låssystem (iLOQ) som används både för lägenheterna och för alla allmänna utrymmen. Detta system ger flera fördelar jämfört med ett traditionellt låsysstem:

 • Samma nyckel används både till lägenheten och alla andra utrymmen, tex garage, vind, tvättstuga, cykelrum, bastu, träslöjd, miljöhus etc.
 • Behörigheter kan enkelt ändras digitalt av fastighetsskötaren (tex tillgång till bastu, hyra av garage).
 • Borttappade nycklar kan enkelt spärras utan behov av byte av låscylindrar.

Generella regler

 • Borttappade nycklar måste omedelbart anmälas till fastighetsskötaren.
 • Vid ägarbyte ska lägenhetens samtliga nycklar lämnas till nästa ägare.

Översikt

Till varje lägenhet finns minst 3 st iLOQ nycklar (röd, grön och blå):

Notera att det även går att köpa till extra iLOQ-nycklar (se nedan). Samtliga iLOQ-nycklar måste lämnas vidare till köparen vid lägenhetsöverlåtelse. Saknas någon av nycklarna vid ägarbyte måste dessa ersättas på säljarens bekostnad, f.n. 425 kr styck.

Av historska skäl finns även äldre nycklar som fortfarande används:

 • Överlåset i lägenhetsdörren – ett äldre lås, där nycklar beställs utan kontroll av behörighet. Obs! Föreningen ansvarar inte för dessa lås/nycklar och åtar sig ej skötseln av dessa.
 • Äldre nyckel till förrådsdörren i källargången.

För bokningslås till tvättstugor, se Tvättstugor.

Hantering av och kostnad för nycklar

 • Extra iLOQ-nyckel kan beställas genom att kontakta fastighetsskötaren. Kostnaden är f.n. 425 kr och kommer att faktureras medlemmen (fastighetsskötaren har information om detta).
 • Tillgång till gemensamma utrymmen (tex bastu) görs genom att kontakta fastighetsskötaren, kostnaden är 300 kr vilket betalas via Swish efter överenskommelse med fastighetsskötaren.

Användarguide för iLOQ-nycklar

Här följer några tips gällande iLOQ-nycklarna. Notera speciellt tipset att föra in nyckeln något långsammare i låset jämfört med en vanlig mekanisk nyckel.

 • Upplåsning av dörr
  För in nyckelns metalldel helt och hållet in i cylindern och vrid om nyckeln, precis som vanligt. Om låset inte öppnas, upprepa åtgärden något långsammare. För in nyckeln försiktigt och vrid inte nyckeln samtidigt som du för in den i låset.
 • Låsning av dörr
  På samma sätt som när du låser upp dörren för du in nyckelns metalldel in i nyckelkanalen och vrider om nyckeln i låset.

Uppdatering av iLOQ-nycklar

Vid ändring av behörighet (tex tillgång till bastu) måste iLOQ-nyckeln uppdateras. Detta görs enkelt genom att hålla upp nyckeln mot läsaren som finns vid ena dörren på varje miljöhus. Håll upp nyckeln så länge att dörren öppnas (tar normalt 1-2 sekunder).

Serviceläge

På låsvredet finns en knapp som du kan ställa till ”0” eller ”1”. När knappen är ställd till ”1”, är låsets serviceläge aktiverat och dörren kan då låsas upp med en servicenyckel av fastighetsskötaren. Om knappen är ställd till ”0”, är det bara dina nycklar som kan låsa upp dörren.