Information till köparen

Välkommen till föreningen

Börja med att informera dig om föreningens stadgar och MedlemsinfoLokala regler. Där finns också ABC / Tips som är bra att känna till.

Ny medlem lämnar sina kontaktuppgifter till föreningen via formuläret på föregående sida. Därefter byter fastighetsskötaren namn på portlås och lägenhetsdörr.

Tänk på att lägenheten köps i befintligt skick och att det är köparens ansvar att försäkra sig om att lägenheten vid överlåtelsen är i sådant skick att den överensstämmer med stadgarna. Se också säljarens checklista.

Om du planerar att renovera lägenheten är detta extra viktigt:

Föreningens stadgar §26 – §36 anger vad som kan och får göras.

Omfattande renoveringsarbeten, som ingrepp i bärande väggar, värmesystem (element m.m.) och VVS kräver skriftliga tillstånd i förväg från styrelsen samt godkänd auktoriserad besiktning i efterhand.

Olovliga förändringar brukar upptäckas vid försäljningen. Det kan medföra krav på återställande på medlemmens bekostnad. Tveka inte att kontakta styrelsen om du har frågor.

Av speciellt intresse är:

Badrum
Stambyte är gjort 2004 – 2005. Fortsatta VVS-arbeten måste också göras fackmannamässigt.

Det är förbjudet att installera en frånluftsfläkt i badrummet. Det förstör ventilationen som är baserad på självdrag. 

Bredband
Föreningen har ett kollektivt bredbandsavtal med leverantören Bredband2. Varje lägenhet förfogar över en wifi-router från Bredband2. För den tilldelade routern tillhandahåller Bredband2 teknisk support. Aktuella kontaktuppgifter finner du på Bredbands hemsida.

Man kan förstås använda en egen router om man så önskar.

Notera följande:

  • Routern tillhör lägenheten och ska lämnas kvar vid överlåtelse. Förkommen router ersätts av ansvarig medlem.
  • För att underlätta teknisk support måste varje lägenhetsinnehavare teckna ett avtal med Bredband2.
  • Vid överlåtelse ska den utflyttande medlemmen säga upp sitt avtal och den inflyttande medlemmen teckna ett nytt avtal.
  • Avgiften för bredbandet tas ut som en obligatorisk tillägg på månadsavgiften.

El-abonnemang
Ny medlem ska själv teckna sitt el-abonnemang. Det kan göras på nätet.

Kabel-TV
Varje lägenhet är ansluten till föreningens TV-antenn, vilken ger tillgång till det digitala markutbudet. För att ta del av utbudet behöver medlemmen ha en digital-TV-box.

Antennuttaget sitter i vardagsrummet. Det måste sitta där och vara i funktion. Uttagen är seriekopplade. Om uttaget skadas får grannen problem med sin TV.

Köksfläkt
Köksfläkten måste vara en återcirkulerande fläkt med kolfilter ej ansluten till frånluftsventilen ovanför spisen.

Regelbunden rengöring av fettfiltret i fläkten och årligt byte av kol-kassett krävs för att behålla fläktens funktion. Detta ska göras av lägenhetsinnehavaren.

OVK
Obligatorisk ventilationskontroll genomfördes 2020. Deras anvisningar måste, enligt lag, följas och föreskriver att alla ventiler ska vara öppningsbara och att endast kolfilterfläkt tillåts.

Radiatorer/element
Varje element ska ha en termostat. Elementen får inte byggas in

Temperaturgivare
Det finns en temperaturgivare i varannan lägenhet. Denna översikt visar om det gäller din lägenhet. Givaren ska vara korrekt monterad, se bildSaknad temperaturgivare ska ersättas.

Om din lägenhet har en temperaturgivare måste du tänka på att annan tillförd värme, t.ex. ett elektriskt element, påverkar värmen för dina grannar. Efter­som vi alla delar på tillgäng­lig värme kommer den extra värmen att sänka temperaturen hos grannarna.

Termostater
Varje element måste ha en termostat.

Tvättstugor
I föreningen finns flera tvättstugor, som kan bokas med specifika bokningslås (se Medlemsinfo). Många medlemmar, som idag har egna tvättmaskiner, använder inte föreningens tvättstugor och saknar lås att lämna över. Nya bokningslås köps hos fastighetsskötaren (f.n. 250 kr).

Tätningslister
Det är lägenhets­innehavarens ansvar att vid behov byta eller komplettera tätnings­listerna i fönster och dörrar. Instruktion om hur du gör.

Underhåll
Medlemmen ansvarar för lägenhetens under­håll och att det görs fackmannamässigt

Ventilation
Fastigheterna är från 1950-talet. De ventileras med självdrag, vilket innebär att frisk luft ska komma in genom ventilerna under fönstren och sugas ut i ­ventilerna, över spis, i badrum, i klädkammare och ev. sovrum. Alla ventiler måste kunna öppnas och rensas.

Stängda ventiler orsakar golvdrag, fukt, mögel och en ohälsosam bostad. Vår godkända OVK förutsätter att ventilationen hålls öppen.

Se mer om ventiler och skötsel av lägenheten.

Värme
I alla lägenheter finns utrustning, som ägs av föreningen och som medlemmen ansvarar för. Denna utrust­ning: radiatorer/element, termostater och i varannan lägenhet en temperaturgivare (se bilder ovan), får inte avlägsnas.