Information till köparen

Välkommen till föreningen

Börja med att informera dig om

Lägenheten köps i befintligt skick och att det är köparens ansvar att försäkra sig om att lägenheten vid överlåtelsen är i sådant skick att den överensstämmer med stadgarna. Se också säljarens checklista.

Om du planerar att renovera lägenheten är detta extra viktigt:
Omfattande renoveringsarbeten, som ingrepp i bärande väggar, värmesystem (element m.m.) och VVS kräver skriftliga tillstånd i förväg från styrelsen samt godkänd auktoriserad besiktning i efterhand.

Olovliga förändringar brukar upptäckas vid försäljningen. Det kan medföra krav på återställande på medlemmens bekostnad. Tveka inte att kontakta styrelsen om du har frågor.

Förutom Skötselråden är följande av speciellt intresse:

Bredband
Föreningen har ett kollektivt bredbandsavtal med leverantören Bredband2, hastighet 1000 Mbit/s. Varje lägenhet förfogar över en wifi-router från Bredband2. För den tilldelade routern tillhandahåller Bredband2 teknisk support. Aktuella kontaktuppgifter finner du på Bredbands hemsida.

Man kan förstås använda en egen router om man så önskar.

Notera följande:

  • Ny medlem ska själv teckna ett avtal med Bredband2 och kan därefter anlita deras support.
  • Avgiften för bredbandet tas ut som en obligatorisk tillägg på månadsavgiften.
  • Vid överlåtelse ska den utflyttande medlemmen säga upp sitt avtal och den inflyttande medlemmen teckna ett nytt avtal.
  • Routern tillhör lägenheten och ska lämnas kvar vid överlåtelse. Förkommen router ersätts av ansvarig medlem.

El-abonnemang
Föreningen använder IMD el vilket betyder att du som köpare inte ska teckna eget el-abonnemang. Länk till informationssida om IMD-el

Då förbrukningen vanligtvis debiteras med en fördröjning om 4 månader betyder det att köparen kommer att få säljarens förbrukning på sina avier. Köpare och säljaren behöver därför göra upp denna debitering i efterhand mellan sig eller med hjälp av sin mäklare. Debiterad förbrukning samt period finns specificerad i meddelanderutan på avgiftsavierna. Medlemmen behöver informera mäklare samt köpare om att överenskommelse ska nås om debitering för el.

Kabel-TV
Varje lägenhet är ansluten till föreningens TV-antenn, vilken ger tillgång till det digitala markutbudet. För att ta del av utbudet behöver medlemmen ha en digital-TV-box.

Antennuttaget sitter i vardagsrummet. Det måste sitta där och vara i funktion. Uttagen är seriekopplade. Om uttaget skadas får grannen problem med sin TV.

Tvättstugor
I föreningen finns flera tvättstugor, som kan bokas med särskilda bokningslås. Många medlemmar, som idag har egna tvättmaskiner, använder inte föreningens tvättstugor och saknar lås att lämna över. Nya bokningslås köps hos fastighetsskötaren (f.n. 250 kr).

Värme
I alla lägenheter finns utrustning som ägs av föreningen och som medlemmen ansvarar för. Denna utrust­ning (radiatorer / element, termostater och i varannan lägenhet en temperaturgivare – se bild) får inte avlägsnas.