ABC

Tips, råd och regler

– Reviderad 2021-01-20
– Informationen från gamla/långa ABC finns numera på andra ställen här på hemsidan.
– Translation / översätt med ett klick på flaggorna i menyn.

Allmänna utrymmen måste på grund av brandrisken vara tomma. 
Möbler, lådor, skräp, barnvagnar cyklar m.m, får inte ställas i föreningens allmänna utrymmen, som vindsgångar, trappuppgångar, källargångar.

Andrahandsuthyrning 
För uthyrning i andra hand krävs tillstånd. Följ instruktionerna här.
Saknas tillstånd förverkas nyttjanderätten till lägenheten, vilket betyder att medlemskapet i bostadsrättsföreningen kan sägas upp och du blir av med lägenheten.

Avlopp
Du ansvarar själv för rensning av vattenlåsen och uppåt. Om rensning inte hjälper, kontakta fastig​hets​skötaren. 

Badrum
Alla arbeten måste utföras fackmanna​mässigt.

 • Om din handdukstork har både el- och vatten​an​slutning, ska vattenventilen vara stängd vid drift med el. 
 • Det är förbjudet att installera en frånluftsfläkt i badrummet, då detta förstör ventilationen som är baserad på självdrag.

Balkongregler 
Vädra gärna, men varken fågelmatning, mattskakning eller grillning är tillåten på balkongen.

 • För fågelmatning finns flera fågelbord i parken.
 • Mattor kan piskas på piskplatsen på Brynolfsgatan 3
 • Grillning kan göras vid uteplatsen

Biltrafik på gångvägar är inte tillåtet
Enda undantaget är kortare stopp för i- och urlastning.

Bo i bostadsrätt 
När du köper en bostadsrätt köper du inte den lägenhet där du planerar att bo! Du köper en andel i den ekonomiska föreningen som äger fastigheten. D.v.s. alla äger allt tillsammans och alla har ett gemensamt ansvar för föreningen. Ditt enskilda ansvar är att din lägenhet följer föreningens stadgar. Mer information om stadgar, lokala regler och anvisningar finns på flera ställen på denna hemsida. t.ex. Om oss.
Man betalar sin avgift till föreningen och pengarna går till att bekosta allt det som föreningen behöver för att fungera. 

Boinflytande genom engagemang
Det är både viktigt och roligt att engagera sig i sitt boende. Det tjänar vi alla på. Är du kunnig på något speciellt område är det ytterst värdefullt för föreningen (d.v.s. oss alla). Om du har idéer om något – både stort och smått – kontakta styrelsen! Kontaktuppgifter finns i trapphusen och på hemsidan.

Brandvarnare
Enligt lag måste varje lägenhet vara utrustad med minst en fungerande brandvarnare. Kolla batteriet regelbundet.

El-avtal
Medlemmen tecknar själv avtalet med vald lokal el-leverantör. Missar du detta stängs elen av.

Förråd 
Vinds- och källarförråd finns till samtliga lägenheter. Du låser det med eget hänglås.
Se till att förrådet är låst även om du inte använder det, så slipper du att andra fyller det med skräp. När du flyttar ska det vara tomt och det är ditt ansvar att detta sköts

 • Tänk på att försäkringsbolagen inte godkänner förvaring av värdeföremål i dessa utrymmen.
 • Risken finns också att föremål placerade direkt på golvet i källarförrådet inte ersätts vid vattenskada. Säkrast är att placera allt ca 10 cm över golvnivån, på t.ex. en pallkrage. Kolla med ditt försäkringsbolag.

Blockera inte gången utanför förrådet. Där ska vara tomt. 

Försäkring 
Föreningens fastighetsförsäkring täcker inte alla fall av skador på lägenheten. Det är därför viktigt att komplettera hemförsäkringen med ett tillägg för bostadsrätt. 

Garage, mc-garage
Platsen framför garaget ska endast användas för kortare parkeringar och med godkänt parkeringstillstånd.

 • Det är förbjudet att förvara gastuber, bensindunkar eller annat brännbart i garagen. 
 • Det är också, av miljöskäl, förbjudet att tvätta bilen i eller utanför garagen. 

Husdjur 

 • Det är förbjudet att rasta husdjur i föreningens parkområden.
 • Det är förbjudet att ha lösspringande husdjur i parkområdet. 

Jordfelsbrytare 
För att säkerställa funktionen i lägenhetens el-anläggningen ska jordfels​brytaren testas två ggr/år. Den skyddar dig mot brand och stötar. Utebliven kontroll kan få allvarliga konsek​venser för dig. Tryck på test​knappen, då ska strömmen brytas. Om ok återställ vippan.

Rekommendation vid arbeten i el-anläggningen: Passa på att lägga allt (utom kyl/frys) över jordfelsbrytaren. Nu är det endast det som låg över den gamla säkringen till badrummet som gör det. Dessa arbeten måste göras av behörig elektriker. 

Köksfläkt
Regelbunden rengöring av fettfiltret i fläkten och byte av kol-kassett krävs för att behålla fläktens funktion . Detta är lägenhets​innehavarens uppgift att sköta. 

Lampindikatorer 
Om en lampa i trapphuset slocknar har vi en fiffig grej.
På insidan av alla entrédörrar finns en liten vit bricka. Det är en lampindikator. När en lampa i trappuppgången är trasig ska du vrida brickan så att den syns från utsidan. Då ser fastighets​skötaren den och kan åtgärda lampan. 

Nycklar
Föreningens låssystem är spärrat, och inköp av nycklar kan endast göras av fastighetsskötaren. Borttappade nycklar måste omedelbart an​mä​las till fastighetsskötaren. 
Mer om nycklar och hantering av nycklar.

Ordningsregler 
Visa hänsyn! Våra hus/lägenheter är mycket lyhörda. Tänk på att inte tvätta/duscha/​bada/​spela musik eller föra oväsen sent på kvällen eller tidigt på morgonen. Följande gäller alltid: 

 • Vardagar ska det vara dämpat efter kl. 22.00 och tyst efter kl. 23.00.
 • Fredag och lördag ska det vara dämpat efter kl. 23.00 och tyst efter midnatt.

Skall du ha kalas infor​mera gärna dina grannar. Använd ditt sunda förnuft. 
På hemsidans Om oss finns föreningens alla regler samlade.

Paraboler
Det är inte tillåtet att sätta upp egna paraboler. 

Portlås 
Portlåset är tillsvidare inaktiverat. 

Riksbyggen
Vår förening förvaltas av Riksbyggen och vi köper följande tjänster där:

 • Administration 
 • Ekonomi – frågor om avgiftsavier besvaras av Riksbyggen tfn: 0771 – 860 860
 • In- och utträdesansökningar
 • Uthyrning av bilplatser
 • Överlåtelser

Skadedjur
Om ohyra påträffas i lägenheten kontakta Anticimex, tel 0752-45 10 00. 
Kundnr: RB-Försäkring 1890874.

Smörjning av lås och dörrar
Gnisslande och tröga gångjärn är aldrig kul. Problemet är att smörjmedlet försvunnit och då gnids metall mot metall, men det kan enkelt lösa genom att smörja med smörjmedel. Det är medlemmens ansvar att göra detta.

Snö- och halkbekämpning 
Vinterväghållningen sköts på entreprenad. Det finns sandlådor utanför husen. Du får gärna sanda själv om det plötsligt uppstår halka. 

SOS
Se Kontakt – Journummer.

Underhåll
Medlemmen ansvarar för lägenhetens underhåll och att det görs fackmannamässigt.