ABC

Tips – Så här funkar det hos oss: t.ex. Lampindikator.

– Reviderad 2021-09-11
– Translation / översätt med ett klick på flaggorna i menyn.

Allmänna utrymmen måste på grund av brandrisken vara tomma
Möbler, lådor, skräp, barnvagnar cyklar m.m, får inte ställas i föreningens allmänna utrymmen, som förrådsutrymmen, trappuppgångar, källar- och vindsgångar.

Andrahandsuthyrning 
För uthyrning i andra hand krävs tillstånd. Följ instruktionerna här.
Saknas tillstånd förverkas nyttjanderätten till lägenheten, vilket betyder att medlemskapet i bostadsrättsföreningen kan sägas upp och du blir av med lägenheten.

Avlopp
Du ansvarar själv för rensning av vattenlåsen och uppåt. Om rensning inte hjälper, kontakta fastig​hets​skötaren. 

Badrum
Alla arbeten måste utföras fackmanna​mässigt.

  • Om din handdukstork har både el- och vatten​an​slutning, ska vattenventilen vara stängd vid drift med el. 
  • Det är förbjudet att installera en frånluftsfläkt i badrummet, då detta förstör ventilationen som är baserad på självdrag.

Balkongregler 
Vädra gärna, men varken fågelmatning, mattskakning eller grillning med kol är tillåten på balkongen.

  • För fågelmatning finns flera fågelbord i parken.
  • I parken finns grillar på flera ställen.

Biltrafik på gångvägar är inte tillåtet
Enda undantaget är kortare stopp för i- och urlastning.

Brandvarnare
Enligt lag måste varje lägenhet vara utrustad med minst en fungerande brandvarnare. Kolla batteriet regelbundet.

El-avtal
Medlemmen tecknar själv avtalet med vald lokal el-leverantör. Missar du detta stängs elen av.

Försäkring 
Föreningens fastighetsförsäkring täcker inte alla fall av skador på lägenheten. Det är därför viktigt att komplettera hemförsäkringen med ett tillägg för bostadsrätt. 

  • Observera också att förvaring av värdeföremål i lägenhetens vinds-/källarlokaler som regel inte täcks av hemförsäkringen.

Garage, mc-garage
Platsen framför garaget ska endast användas för kortare parkeringar och med godkänt parkeringstillstånd.

  • Det är förbjudet att förvara gastuber, bensindunkar eller annat brännbart i garagen. 
  • Det är också, av miljöskäl, förbjudet att tvätta bilen i eller utanför garagen. 

Husdjur 

  • Det är förbjudet att rasta husdjur i föreningens parkområden.
  • Det är förbjudet att ha lösspringande hundar i parkområdet. 

Jordfelsbrytare 
För att säkerställa funktionen i lägenhetens el-anläggningen ska jordfels​brytaren testas två ggr/år. Den skyddar dig mot brand och stötar. Utebliven kontroll kan få allvarliga konsek​venser för dig. Tryck på test​knappen, då ska strömmen brytas. Om ok återställ vippan.

Rekommendation vid arbeten i el-anläggningen: Passa på att lägga allt (utom kyl/frys) över jordfelsbrytaren. Nu är det endast det som låg över den gamla säkringen till badrummet som gör det. Dessa arbeten måste göras av behörig elektriker. 

Köksfläkt
Regelbunden rengöring av fettfiltret i fläkten och byte av kol-kassett krävs för att behålla fläktens funktion . Detta är lägenhets​innehavarens uppgift att sköta. 

Lampindikator 
En fiffig grej: Om en lampa i trapphuset slocknar är det lätt fixat.
På insidan av alla entrédörrar finns en liten vit bricka. Det är en lampindikator. Vrid den så att den syns från utsidan när en lampa i trappuppgången är trasig. Då ser fastighets​skötaren den och kan åtgärda lampan. 
Upp↑

Paraboler
Det är inte tillåtet att sätta upp egna paraboler. 

Portlås 
Portlåset är tillsvidare inaktiverat. 

Skadedjur
Om ohyra påträffas i lägenheten kontakta Anticimex, tel 0752-45 10 00. 
Kundnr: RB-Försäkring 1890874.

Smörjning av lås och dörrar
Detta är medlemmens ansvar. Gnisslande och tröga gångjärn är aldrig kul. Problemet är att smörjmedlet försvunnit och då gnids metall mot metall, men det kan enkelt lösa genom att smörja med smörjmedel. Tänk på att balkongdörrens ovansida utsätts för väder och vind och behöver smörjas med jämna mellanrum.

Snö- och halkbekämpning 
Vinterväghållningen sköts på entreprenad. Det finns sandlådor utanför husen. Du får gärna sanda själv om det plötsligt uppstår halka. 

Underhåll
Medlemmen ansvarar för lägenhetens underhåll och för att det görs fackmannamässigt.

Upp↑