ABC

Tips, råd och regler
Det mesta du behöver veta om vår fina förening.

Kursiverad text hänvisar till annan ABC-rubrik.
– Hyperlänkar (blå text) leder till texter utanför ABC (t.ex. Om oss).
– Reviderad 2020-10-22.
– Translation / översätt med ett tryck på flaggorna i menyn.

Allmänna utrymmen
På grund av brandrisk får ingenting, som möbler, lådor, skräp, cyklar m.m, ställas i föreningens allmänna utrymmen. Detta gäller vindsgångar, trappuppgångar, källargångar etc.

Andrahandsuthyrning
Föreningen följer Riksbyggens regler för andrahandsuthyrning och här finns blanketten.
När du vill hyra ut din lägenhet i andra hand skall du: 

 • Starta upp processen genom att fylla i blanketten och lämna den till styrelsen:
  Pappersblanketten kan du lägga i styrelserummets brevlåda och samtidigt meddela styrelsen (eposta/telefon). Du kan förstås också eposta blanketten. Ange ärende och lghnr i rubriken. Kontaktinformation finns i trapphusen och på vår hemsida Kontakt.
 • Därefter kontaktar styrelsen Riks­byggen och processen är igång.
 • Styrelsen brukar bevilja andrahands-uthyrning ett år i taget.
 • Om styrelsen inte beviljar uthyrning kan bostads­rätts­innehavaren överklaga hos hyres-nämnden. 
 • En avgift tas ut av Riksbyggen för administration av andrahands-uthyrningen.

Att söka tillstånd för andrahands-uthyrning är viktigt. Saknas tillstånd förverkas nyttjanderätten till lägen­heten, vilket betyder att medlemskapet i bostads­rätts­föreningen kan sägas upp och du blir av med lägenheten.

Avlopp
Du ansvarar själv för rensning av vattenlåsen och uppåt. Om rensning inte hjälper, kontakta fastig­hets­skötaren.

Badrum
– Alla VVS-arbeten måste utföras fackmanna­mässigt.
– Det är förbjudet att installera en frånluftsfläkt i badrummet, då detta förstör ventilationen som är baserad på självdrag. Se vidare under avsnitt Ventilation.

Balkongregler
Vädra gärna, men det är inte tillåtet att skaka mattor eller grilla på balkongen.

Bastu
Det finns en rymlig och trevlig bastu i källaren på Fredriksdalsgatan 8A, som kan bokas på tavlan som sitter på mellandörren i bastun. Städa efter dig. Nyckel köps hos fastighets­skötaren.

Besiktning
Styrelsen har rätt att besiktiga lägenheterna. Detta kan ske under innehavstiden.

Biljardrum
Det finns ett biljardrum i källaren på Fredriks­dalsgatan 8A. Det är bokningsbart alla dagar mellan 08.00-21.00. Bokningslistan sitter inne i lokalen och nyckel köps hos fastighets­skötaren.

Biltrafik på gångvägar
Annat än kortare stopp för i- och urlastning är inte tillåtet.

Bofinken
Bofinken var föreningens interna informations­blad till 2019. Den finns på hemsidans arkiv.

Bokningslås till tvättstugorna
Det finns två typer av bokningslås. En med röd plastbricka för de ordinarie tvättstugorna och en genomskinlig med två röda plastmarkeringar i för mattvättstugan. Låsen skall vara tydligt märkta med lägenhetsnummer. Lås kan köpas hos fastighetsskötaren. En lapp i låshålet gäller inte som bokad tvättid.

Brandvarnare
Enligt lag måste varje lägenhet vara utrustad med minst en fungerande brandvarnare. Kolla batteriet regelbundet! Kontakta fastighets­skötaren om du behöver hjälp med montering.

Bredband
Se hemsidans information bredband och Kabel-TV här nedan.

Cyklar
Det finns flera olika cykelparkeringar:

 • 3 cykelställ med tak – Falk 11, 13 och Fred 12.
 • 4 cykelställ utan tak – Bryn 3A-B, Fred 8A, Falk 9B-C och 11C.
 • 2 cykelrum med utkvitterad nyckel – Fred 8a och 10B. Nyckel köps hos fastighetsskötaren.
 • 2 cykelrum med lgh-lås – Bryn 1B-C och 1D-E.
 • 4 olåsta cykelrum – Skyddsrummen i Bryn 3A, Falk 9, 11 o 13.

Tänk på att ta bort din gamla oanvända cykel. 
Mopeder eller andra motorfordon får ej parkeras i cykelrum.
Tänk också på att inte blockera källar­gångarna.

Cykelvård
Föreningens rum för tvätt och service av cyklar ligger på Brynolfsgatan 3, bredvid frisören. I rummet finns vattenslang med duschmunstycke och tvättställ. Tvättrummets hänglås öppnas med vanliga lägenhetsnyckeln.

El-avtal
Medlemmen tecknar själv avtalet med vald lokal el-leverantör. Missar du detta stängs elen av.

Elektronikavfall
Mindre elektronikavfall (batterier, glöd­lampor, lysrör mm) lämnas i miljö­stationerna.
Vitvaror (spis, kylskåp mm) lämnas till åter­vin­nings­central, ÅVC, eller till affären där du köpt den nya vitvaran.

Annat elektronikavfall (datorer, kretskort, vat­ten­kokare mm), lämnas i den gamla sopnischen på Fredriksdalsgatan 6A.

Fastighetsjour
Se SOS Alarm.

Fastighetsskötare
Föreningen har fastighetsskötare via entrep­renad.
Arbetstider: vardagar 6:30-15:30
Expedition o brevlåda: Falkenbergsgatan 13A/källargången
E-mail: fs@goteborgshus13.se (helst)
Telefon m telefonsvarare: 031-18 57 85

Flyttning
Om ni skall flytta till eller från föreningen, tänk på att det är absolut förbjudet att belamra miljöstationerna med flyttskräp. Närmsta åter­vinnings­central finns i Högsbo. Se också under rubriken Grovsopor.

Fåglar
Det är förbjudet att mata fåglarna från bal­kongen, enligt beslut av Miljö-nämnden i Göteborg. Det går dock bra att ge fåglarna mat på de fågelbord som finns uppsatta i parken.

Föreningsdagar/Städdagar
Vi har flera sådana dagar. Två på våren och två på hösten där alla medlemmar hjälps åt. Här har du även tillfälle att träffa grannar och styrelsen. Ibland beställs en container. Se också Grovsopor.

Föreningslokal
Vi har en stor föreningslokal på Fredriks­dals­gatan 6, med ingång från parken. Den kan bokas för fester och större möten. Boka lokal.

Förråd
Förråd finns till samtliga lägenheter. Det ska låsas med eget hänglås.
OBS: Håll förrådet låst, även om du inte använder det, för att slippa att andra fyller det med skräp. När du flyttar ska det vara tomt. 

Tänk på att försäkringsbolagen inte godkänner förvaring av värdeföremål i dessa utrymmen. Risken finns också att föremål placerade direkt på golvet inte ersätts vid vattenskada. Säkrast är att placera allt ca 10 cm över golvnivån, på t.ex. en pallkrage.

Obs! Blockera inte gången utanför förrådet. Där ska vara tomt.

Försäkring
Föreningens fastighetsförsäkring täcker inte alla fall av skador på lägenheten. Det är därför viktigt att komplettera hemförsäkringen med ett tillägg för bostadsrätt.

Garage, MC-garage och P-plats
Det är kö till både garage och p-plats. Uthyrning av garage, MC-garage eller P-plats hanteras av Riksbyggens Köportal. Logga in på kund.riksbyggen.se och följ anvisningarna. 
Garagenycklar hämtas/lämnas via fastighets­skötaren.

Obs! Det är förbjudet att förvara gastuber, bensindunkar eller annat brännbart i garagen. Det är också, av miljöskäl, förbjudet att tvätta bilen i eller utanför garagen.

Grillplats
Grillplatsen är till för alla i vår förening, vänligen respektera de regler som finns uppsatta vid grillplatsen. Tänk på brandrisken och håll rent efter dig. Observera att grillning på balkongen är förbjudet.

Grovsopor, miljöfarligt avfall och container
Det är förbjudet att ställa grovsopor och miljö­farligt avfall i miljö-stationerna. Varje medlem ansvarar för att forsla bort sitt eget grovavfall. Container brukar beställas i samband med städdagarna.

Närmsta återvinningscentral finns i Högsbo. Läs på deras hemsida om ÅVC-kort och öppet­tider m.m. innan du åker dit. Sök på återvinnings­central. Se också Elektronikavfall.

Gästlägenhet
Det finns en gästlägenhet i källaren på Fredriks­dalsgatan 12C. Den kan bokas av föreningens medlemmar, inte av andra­hands­hyresgäster. Boka lokal

Handdukstork
Om din handdukstork har både el- och vatten­an­slutning, ska vattenventilen vara stängd vid drift med el.

Hemsida
goteborghus13.se.

Husdjur
Det är förbjudet att rasta husdjur i föreningens parkområden. Det är också förbjudet att ha lösspringande husdjur i parkområdet.

Informationstavla
I varje trappuppgång finns en informationstavla med uppgifter om städdagar, möten, kontakt­uppgifter etc.  Där finns också en konvertering mellan gamla och nya lägen­hetsnummer.

Alla ska hjälpa till med att ta bort gammal inaktuell information.
Se också Lägenhets­­nummer.

Jordfelsbrytare
För att säkerställa funktionen ska jordfels­brytaren testas två ggr/år. Den skyddar dig mot brand och stötar. Utebliven kontroll kan få allvarliga konsek­venser för dig. Tryck på test­knappen, då ska strömmen brytas. Om ok återställ vippan.

Journummer
Se SOS Alarm.

Julgranar
När det är dags att slänga ut julgranen, klipp sönder den i små delar och lägg den i kompost­facket märkt ”Ris” i komposten i parken.

Kabel-TV
Varje hushåll har, via en TV-antenn, tillgång till marksänd digital-TV. Anslutningsdosan, som är seriekopplad till grannens lägenhet, sitter i var­dagsrummet och måste sitta där. Var rädd om den. Om den skadas får grannen problem med sin TV. 

Via antennuttaget i varje lägenhet har medlem­men fri tillgång till det marksända basutbudet (SVT 1, SVT 2, TV4, TV6, Kunskapskanalen och Barnkanalen). För att ta del av sändningarna behövs en digital-tv-box (DVB-T2), vilket är inbyggt i nästan alla moderna TV-apparater. Om din TV-apparat saknar inbyggd box köper du en box hos valfri elektronikåterförsäljare.

Förutom de fria kanalerna, som alla kan ta del av utan kostnad, finns möjlighet att ta del av betal­kanaler från Boxer. 

För dig som vill ha tillgång till fler kanaler än basutbudet rekommenderas TV via internet. Två leverantörer som fungerar bra är Sappa och Boxer. Observera att Telias utrustning inte fungerar. Se också Bredband.

Kontaktuppgifter
Se också anslagstavlan i trapp­upp­gången.

 • Brev- och faktureringsadress
  RB BRF Gbghus Nr 13
  Fack 97835706
  R 879
  106 37 Stockholm
 • Kontouppgifter:
  Bankgiro: 413-4722
  Swish Nycklar: 123 318 23 00
  Swish Medlemsservice: 123 165 71 47
 • Vid adressändring:
  Fastighetsbeteckning: Krok­slätt 39:1, Göteborg
 • Org nr: 757201-7262
 • Lägenhetsnummer: Se tabell i trappuppgång.
 • Hemsida: goteborgshus13.se
 • Parkering: kund.riksbyggen.se
 • Epost-adresser:
  Styrelsen: 
       info@goteborgshus13.se
  Medlemsservice:
       medlemsservice@goteborgshus13.se
  Fastighetsskötare: 
       fs@goteborgshus13.se
  Byta/säga upp parkering:
       boa@riksbyggen.se

Köksfläkt
Köksfläkten måste vara kolfilterfläkt och får inte anslutas till frånluftsventilen ovanför spisen. Se avsnitt Ventilation

Regelbunden rengöring av fettfiltret i fläkten och byte av kol-kassett krävs för att behålla fläktens funktion och ska göras av lägenhets­innehavaren.

Lampindikatorer
På insidan av alla entrédörrar finns en liten vit bricka. Det är en lampindikator. När en lampa i trappuppgången är trasig ska du vrida brickan så att den syns från utsidan. Då ser fastighets­skötaren den och kan åtgärda lampan.

Lekplats
Lekplatsen är till för våra barn i föreningen och finns i parken nära flaggstången.

Lokaler
För medlemmar i föreningen finns ett antal gemensamma lokaler som kan utnyttjas fritt eller mot en mindre avgift. Se Lokaler.

Lägenhetsnummer
Internt i föreningen används lägenhetsnumret (1 – 192). Se lägenhets­dörrens utsida, uppe i ena hörnet.
Numera finns också officiella fyrsiffriga num­mer.  På informations­tavlan i trappuppgången finns en konverteringstabell.

Mangelrum
Mangelrum finns vid tvättstugorna. Stenmangel finns på Brynolfsgatan 1 och Falken­bergs­gatan 13. Övriga tvättstugor har el-manglar.

Mattpiskplats
Det finns en mattpiskplats med mattställ­ning vid Brynolfsgatan 3C, där du kan piska dina mattor.

Medlemsservice
En grupp med frivilliga medlemmar, som hjälps åt med att förmedla uthyrning av gästlägenheten och fritids­lokalen. Uthyrningen står och faller med att det finns medlemmar som frivilligt engagerar sig i detta arbete. Vi ska vara glada åt dom och vi hoppas att fler nya krafter ställer upp. Ni är alltid välkomna. Kontakta Medlemsservice, 0762-50 65 94.

Motioner till årsstämman
Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast en månad efter räkenskaps­årets slut. Räkenskapsåret slutar den 30:e juni, vilket innebär att motionerna måste vara inne senast den 30:e juli för att de skall kunna tas upp på höstens årsstämma.

Namnbyte porttelefon/lägenhetsdörr
Fastighetsskötaren byter namn på lägenhetsdörr och porttelefon efter anmälan på Namnbytesblanketten, som finns på hemsidans Dokument

Ny medlem
Välkommen till före­ningen.
Vi är en ekonomisk förening och vi delar tillsammans ansvaret för hur föreningen sköts. Som andelsägare i föreningen har du ett ansvar och ska bidra till alla medlemmars trivsel. 
Det är av yttersta vikt att vi alla deltar i gemen­skapen och vi räknar med att du tar din del av an­svaret och ställer upp på föreningens arbete med städdagar, styrelsearbete, närvaro vid årsstämma mm. Som sagt, du är välkommen i gemenskapen och vi kommer att höra av oss.

Nycklar
Föreningens låssystem är spärrat, och inköp kan endast göras av fastighetsskötaren. Borttappade nycklar måste omedelbart an­mä­las till fastig­hetsskötaren.
Till varje lägenhet hör:

 • 4 lägenhetsnycklar. Till entré, källargång, utgång från källargång/källardörr, miljösta­tioner/­sophus, tvättstugor, cykelvård och extra stolar bakom grillarna vid uteplatsen.
 • 1 vindsnyckel

Ytterligare nycklar kan beställas. Se också Förråd och Tvättstugor.Obs! Överlåset i lägenhetsdörren är lägenhets­inne­havarens ansvar, inte föreningens, som följaktligen inte åtar sig skötseln av det.

Hantering av och kostnad för nycklar:

 • Cylinderbyte, med fyra nya nycklar: 2600 kr, dessa finns normalt på lager här. Riksbyggen fakturerar.
 • Extra lägenhetsnyckel: 250 kr kontant. 
 • Övriga nycklar till gemensamma utrymmen: 250 kr kontant. Det kan vara bastu/biljard, trädgårdsförråd, träslöjd, vävstuga eller cykel­rum. Se också Lokaler.

Alla nyckelpriser är ca-priser och bestäms av leverantörerna (utan påslag).
All denna hantering sker via fastighetsskötaren, så börja med att kontakta honom. Se också Fastighetsskötare

Kontant betalning sker smidigast genom att lägga pengarna i ett kuvert i brevlådan vid expeditionen en halv trappa ner på Falken­bergs­gatan 13 A. Märk kuvertet med namn, lägen­hets­nummer och vad betalningen avser. Därefter får du det beställda i ditt brevinkast. Detta lämnas aldrig ut innan betalning mottagits.

Du kan numera även betala via Swish (Se Kon­takt­uppgifter), men kontakta fastighetsskötaren först.

Obs! Alla utkvitterade nycklar protokollförs och ska lämnas vidare till nästa ägare.

Ohyra – skadedjur
Om ohyra påträffas i lägenheten kontakta Anticimex, tel 0752-45 10 00. 
Kundnr: RB-Försäkring 1890874.

Ordningsregler
Visa hänsyn! Våra hus/lägenheter är mycket lyhörda. Tänk på att inte tvätta/duscha/­bada/­spela musik eller föra oväsen sent på kvällen eller tidigt på morgonen. Skall du ha kalas infor­mera gärna dina grannar. Använd ditt sunda förnuft. Följande gäller:

 • Vardagar ska det vara dämpat efter kl. 22.00 och tyst efter kl. 23.00. 
 • Fredag och lördag ska det vara dämpat efter kl. 23.00 och tyst efter midnatt.

OVK
Obligatorisk ventilationskontroll sker enligt Bo­ver­kets föreskrifter (BFS 2011:16) för att säkra en god inomhus­miljö. I våra hus ska OVK göras med ett intervall på 6 år. Inspektionerna initieras av styrelsen.

Medlem är skyldig att göra lägenheten tillgäng­lig för inspektionen och omgående åtgärda upp­dagade fel och brister. Se vidare under Ventila­tion och Värme. Vite kan utdömas om OVKs anvis­ningar inte följs.

Paraboler
Det är inte tillåtet att sätta upp egna paraboler.

Parken
Vi har en stor fin park, avsedd för alla me­dlem­mar. Vi ansvarar gemensamt för den dagliga skötseln. Tänk på att ställa tillbaka allt så att där alltid är fint.

Det stora underhållet av parken sköts på ent­rep­renad. Övrigt, som, rensning av ogräs, plan­tering av lökar, möbeltvätt etc. görs av medlem­mar­na själva på bl.a. föreningsdagarna.

Parken anlades på 1950-talet med stora öppna gräsmattor, flera uteplatser och en lekplats. På den stora uteplatsen, mitt i parken, finns två grillar, bord, stolar och parasoll. Bakom gril­larna finns extra stolar, fastkedjade, som kan öppnas med lägenhetsnyckeln.

Parkering
Parkera endast i eget garage, på hyrd p-ruta eller på tillåten gatuplats. Parkera inte framför hus­fasad/sopnisch med Förbjuden P-skylt på väggen eller inne på vårt område. 
Det är kö till både garage och p-plats. Se Garage och Parkering.

Portlås
Portlåset är tillsvidare inaktiverat.

Renovering
Börja med att läsa Riksbyggens stadgar (§26 – §35). De finns bl.a. på hemsidans Dokument. Där anges vad som kan och får göras. Det är ditt ansvar att stadgarna följs.
Husen är från 1950-talet. De ventileras med själv­drag och måste hanteras med förstånd. Se Ventilation.

Omfattande renoveringsarbeten, som ingrepp i bärande väggar och värmesystem (element m.m.), kräver skriftliga tillstånd i förväg samt godkänd auktoriserad besiktning i efterhand

Olovliga föränd­ringar, som brukar upptäckas vid försäljningen, kan medföra krav på åter­ställande på med­lemmens bekostnad.

Tveka inte att kontakta styrelsen om du har frågor..

Reparationsfond
Lägenheterna i föreningen har ingen repara­tions­fond.

Riksbyggen
Riksbyggen är föreningens avtalspartner av­seende överlåtelser, administration och ekonomisk för­valt­ning. För frågor kontakta Riksbyggen: 0771–860 860.

Självdrag
Våra hus ventileras med självdrag. Se Ventilation och Värme och på hemsidan.

Skadedjur
Se Ohyra.

Snö- och halkbekämpning
Vinterväghållningen sköts på entreprenad. Det finns sandlådor utanför husen. Du får gärna sanda själv om det plötsligt uppstår halka.

SOS alarm
Föreningen har avtal med SOS Alarm, telefon 031-334 12 27. Där finns både Fastighetsjour och Störningsjour.

Stadgar
Föreningens stadgar och regler finns samlat på hemsidans Dokument. Läs dem!

Styrelse
Föreningen företräds löpande av en styrelse. Efter varje årsstämma får du information med uppgifter om styrelsens sammansättning. Tveka inte att kontakta någon i styrelsen om du har frågor. Kontaktuppgifter till alla styrelsens medlemmar finns i Bofinken samt på informa­tionstavlorna i trappuppgångarna. Det finns också ett brevinkast i dörren till Styrelserummet i källargången i Fredriksdalsgatan 8A. Se också Kontaktuppgifter.

Städdagar/Föreningsdagar
Vi har flera sådana dagar, höst och vår. Här har du även tillfälle att träffa grannar och styrelsen. Ibland beställs en container. Se också Grovsopor.

Stämma
Årsstämma hålls normalt i december. Informa­tion om detta kommer att annonseras på anslags­tavlorna i trappuppgången i god tid. Styrelsen kan även kalla till extra stämma om så behövs. Stämman är föreningens högsta beslutande organ.

Störningsjour
Se SOS Alarm.

Swish
Se Kontaktuppgifter

Termostater
2004 monterades termostater på alla element i föreningen. De får inte avlägsnas. Kontrol­lera också att de är av rätt typ med högsta värde 7. Om inte, kon­takta fastighetsskötaren.

Trädgårdsmöbler
Trädgårdsmöblerna i parken tillhör föreningen. Du använder din lägenhetsnyckel för att öppna vajerlåset kring stolarna. Lämna parken och möblerna som du själv skulle vilja finna dem.

Träslöjd
Det finns tre slöjdsalar i källaren på Falkenbergs­gatan 13B, Fredriksdalsgatan 10A och Brynolfsgatan 3B. Nyckel köps hos fastighets­skötaren.

TV
Se Kabel-TV

Tvättstugor
I föreningen finns sju tvättstugor avsedda för hushållstvätt och en tvättstuga för mattor. 
Tvättider m.m.

Underhåll
Medlemmen ansvarar för lägenhetens under­håll och att det görs fackmannamässigt. Se stadgar.

Ventilation
Fastigheterna är från 1950-talet. De ventileras med självdrag, vilket innebär att friskluften ska komma in genom fönsterventilerna, som alltså måste vara öppna. Använd luft ska sugas ut i frånluftskanalerna, som också måste vara öppna och rensade. Det finns flera kanaler i varje lägenhet: kök, badrum, klädkammare och rum. Köksfläkten måste vara en kolfilterfläkt. Stängda ventiler/kanaler orsakar golvdrag, fukt, mögel och en ohälsosam bostad. Ventilationen kontrolleras var 6:te år (se OVK).

Om du besväras av kall luft från fönsterven­ti­lerna, finns det flera sätt att åtgärda det. Se bild på hem­sidan: Värme/Allmän skötsel.

Det är också lägenhets­innehavarens ansvar att vid behov byta eller komplettera tätnings­listerna i fönster och dörrar.

Värme
Se hemsidans Värmeanläggning.

Vävstuga
Det finns en vävstuga i källaren på Falkenbergs­gatan 11B. Nyckel köps hos fastighets­skötaren.

Överlåtelse av lägenhet
Se Riksbyggen och vår hemsida.

Övriga lokaler
I föreningen finns även lokaler för uthyrning till affärsverksamhet. Är du intresserad? Hör av dig till styrelsen per e-post eller via brevinkastet i dörren till Styrelserummet.