ABC

Tips – Så här funkar det hos oss: t.ex. Lampindikator.

– Translation / översätt med ett klick på flaggorna i menyn.

Allmänna utrymmen måste på grund av brandrisken vara tomma
Möbler, lådor, skräp, barnvagnar cyklar m.m, får inte ställas i föreningens allmänna utrymmen, som förrådsutrymmen, trappuppgångar, källar- och vindsgångar.

Andrahandsuthyrning 
För uthyrning i andra hand krävs tillstånd. Följ instruktionerna här.
Saknas tillstånd förverkas nyttjanderätten till lägenheten, vilket betyder att medlemskapet i bostadsrättsföreningen kan sägas upp och du blir av med lägenheten.

Avlopp
Se Skötselråden.

Badrum
Alla arbeten här måste utföras fackmanna​mässigt.

  • Om din handdukstork har både el- och vatten​an​slutning, ska vattenventilen vara stängd vid drift med el. 
  • Det är förbjudet att installera en frånluftsfläkt i badrummet, då detta förstör ventilationen som är baserad på självdrag.

Balkonger
Vädra gärna, men varken fågelmatning, mattskakning eller grillning med kol är tillåten på balkongen.

  • För fågelmatning finns flera fågelbord i parken.
  • I parken finns grillar på flera ställen.

Observera att uppsättning av markis kräver bygglov. Våra fastigheter ligger under bevarandeprogrammet på Stadsbyggnadskontoret.

Biltrafik på gångvägar är inte tillåtet
Enda undantaget är kortare stopp för i- och urlastning.

El-avtal
Medlemmen tecknar själv avtalet med vald lokal el-leverantör. Missar du detta stängs elen av.

Försäkring 
Föreningens fastighetsförsäkring täcker inte alla fall av skador på lägenheten. Det är därför viktigt att komplettera hemförsäkringen med ett tillägg för bostadsrätt. 

  • Observera också att förvaring av värdeföremål i lägenhetens vinds-/källarlokaler som regel inte täcks av hemförsäkringen.

Garage, mc-garage
Platsen framför garaget ska endast användas för kortare parkeringar och med godkänt parkeringstillstånd.

  • Det är förbjudet att förvara gastuber, bensindunkar eller annat brännbart i garagen. 
  • Det är också, av miljöskäl, förbjudet att tvätta bilen i eller utanför garagen. 

Husdjur 

  • Det är förbjudet att rasta husdjur i föreningens parkområden.
  • Det är förbjudet att ha lösspringande hundar i parkområdet. 

Jordfelsbrytare 
Se Skötselråden.

Köksfläkt
Se Skötselråden – Ventilation / OVK.

Lampindikator 
En fiffig grej: Om en lampa i trapphuset slocknar är det lätt fixat.
På insidan av alla entrédörrar finns en liten vit bricka. Det är en lampindikator. Vrid den så att den syns från utsidan när en lampa i trappuppgången är trasig. Då ser fastighets​skötaren den och kan åtgärda lampan. 
Upp↑

Paraboler
Det är inte tillåtet att sätta upp egna paraboler. 

Portkod 
Portkoden är tillsvidare inaktiverad. 

Skadedjur
Om ohyra påträffas i lägenheten kontakta Nomor: tel 0771-122 300.
Uppge namn, adress och föreningens försäkringsbolag (Trygg Hansa).

Smörja lås och dörrar
Se Skötselråden.

Snö- och halkbekämpning 
Vinterväghållningen sköts på entreprenad. Det finns sandlådor utanför husen. Du får gärna sanda själv om det plötsligt uppstår halka. 

Upp↑