Skötselråd

Stadgarna anger bostadsrättshavarens underhållsansvar. Försummas detta kan föreningen behöva vidta åtgärder på bostadsrättshavarens bekostnad.

Här följer några tips.

Avlopp
Du ansvarar själv för rensning av vattenlåsen och uppåt. Om rensning inte hjälper, kontakta en fackman. 
2021 underhållsspolades samtliga avlopp i föreningen. Se resultatet.

Brandvarnare
Enligt lag måste varje lägenhet vara utrustad med minst en fungerande brandvarnare. Kolla batteriet regelbundet.

El: Rekommendation vid arbeten i el-anläggningen
Passa på att lägga allt (utom kyl/frys) över jordfelsbrytaren. Nu är det endast det som låg över den gamla säkringen till badrummet som gör det. Dessa arbeten måste göras av behörig elektriker.

Element / radiatorer får inte byggas in
Tjocka gardiner och möbler framför termostat och element blockerar värmen och stänger av termostaten. Om du ändå vill ha det så, kan du, på egen kostnad, sätta in speciella termostater.

Jordfelsbrytare
För att säkerställa funktionen i lägenhetens el-anläggning ska jordfels​brytaren testas två ggr/år. Den skyddar dig mot brand och stötar. Utebliven kontroll kan få allvarliga konsek​venser för dig. Tryck på test​knappen, då ska strömmen brytas. Om ok återställ vippan.

Smörja lås
Lås och gångjärn kräver regelbunden smörjning. OBS: Tillhållarlås (kallas även polislås) ska INTE smörjas.

Temperaturgivare finns i varannan lägenhet (se bild)
Denna översikt visar om det gäller din lägenhet.

Givaren mäter temperaturen i din lägenhet och fördelar tillgänglig värme lika till husets lägenheter. Bilden visar hur givaren ska vara monterad. Givaren får inte avlägsnas. Saknad temperaturgivare ska ersättas på medlemmens bekostnad. Kontakta fastighetsskötaren.

Undvik lösa extra element i lägenheter med temperaturgivare. 
När temperaturgivaren känner av en extra värmekälla sänks värmen hos grannarna. Det är ju inte bra och det finns förstås lösningar. Kontakta fastighetsskötaren. 

Termostater måste finnas på alla element
Vid stamrenoveringen 2004 monterades termostater på alla element. Saknas någon termostat, kontakta fastighetsskötaren.

Tätningslister
Det är lägenhets­innehavarens ansvar att vid behov byta eller komplettera tätnings­listerna i fönster och dörrar. Instruktion om hur du gör.

Ventiler – inkommande vatten
Motionera (öppna / stäng) ventilerna för vattnet till kök och badrum en gång per år. Det förhindrar att ventilerna kärvar igen och måste åtgärdas.

Ventilation
Samtliga till- och frånluftsventiler och köksfläktar är OVK-godkända och får inte byggas om.

Våra fastigheter ventileras med självdrag, vilket betyder att den friska luften ska komma in genom tilluftsventilerna och den använda luften ska sugas ut i frånluftsventilerna. Följande kontrolleras vid den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK).

  • Ventilerna måste vara öppningsbara och kunna rensas. Stängda ventiler orsakar golvdrag, fukt, mögel och ett ohälsosamt klimat i bostaden.
  • Om man har en köksfläkt måste det vara en kolfilterfläkt och den får inte anslutas till frånluftsventilen.

Tilluftsventilerna sitter under fönsterna och frånluftsventilerna finns uppe vid taket i kök, badrum, klädkammare och ev. sovrum.

Regelbunden rengöring av fettfiltret i köksfläkten och byte av kol-kassett krävs för att behålla !äktens funktion. Det ska göras av lägenhets​innehavaren.