Underhållsspolningen 2020 – 2021

Våren 2020 – hösten 2021 underhållsspolades alla avloppsrör i våra fastigheter. Samtliga medlemmar har erbjudits spolning av sina avlopp i kök och badrum.  All vår information i ämnet hittar du på vår hemsida med sökordet spolning.

Många lägenheter kunde inte spolas fullt ut då man fann defekter/brister i deras avloppssystem. Spolfirman har lämnat en lista med kommentar om orsaken och medlemmarna informerades individuellt, via brevlådan, 2021-10-13. Styrelsen är inte fackmannamässigt insatta, men förmedlar härmed listan och hänvisar till tidigare information om ev. brister.

Spolfirmans lista över lägenheter som inte spolats fullt ut:
7, 13, 16, 17, 20, 21, 27, 35, 37, 40, 43, 47, 55, 66, 92, 93, 105, 110, 121, 122, 123, 132, 150, 152, 155, 162, 172, 173, 183, 189.

Listan justeras allteftersom brister åtgärdas. Behöver du ytterligare information se kontaktformuläret nedan.

En brist kan vara liten eller stor. Det kan vara en defekt i köket och / eller i badrummet. Ibland är båda avloppen ok, men något bör ändå åtgärdas. T.ex: “bakfall” är ju svårt att göra något åt nu, men man bör vara extra försiktig med vad som spolas ner i avloppet. Är du det minsta osäker på hur bristen ska åtgärdas tillkalla en fackman. Meddela oss när det är klart.

Använd detta kontaktformulär för frågor och information om spolningen.

Vänligen se §§ 28-29 i stadgarna om ansvarsfördelningen mellan bostadsrättsinnehavaren och föreningen. Faller ansvaret på dig ska du åtgärda bristen. Faller ansvaret på föreningen ska föreningen åtgärda bristen.

Vid överlåtelse efterfrågas denna information och som en hjälp för säljare / köpare vid överlämnandet tillhandahåller vi den.