Lokala parkeringsregler

Detta gäller för att hyra bilplatser i vår förening

  1. Ett hushåll får bara hyra en bilplats.
  2. Laddning av el-bilar eller anslutning av andra apparater med hög strömförbrukning får ej ske i föreningens garage.
  3. Turordningen vid erbjudande om bilplats följer anmälningsdatum till respektive kö.
  4. Arrendeavtal för parkeringsplats upphör att gälla när medlemskapet i bostadsrättsföreningen upphör. Angående andrahandsuthyrning av parkeringsplats gäller att andrahandshyresgästen måste vara medlem i föreningen och att den som hyr ut får ej ta ut en högre kostnad än vad man själv betalar till föreningen.
  5. Föreningen tillåter inte andrahandsuthyrning av garage.
  6. Om garagenycklarna saknas då garaget sägs upp sker byte av låscylinder på medlemmens bekostnad.
  7. Uppstår situationer, som inte täcks av dessa regler, har styrelsen beslutanderätt vid ordinarie möte.
  8. Hushåll som inte accepterar dessa regler har inte rätt att hyra bilplats i föreningen.
  9. Hushåll som uppsåtligt bryter mot dessa regler mister sin bilplats och får anmäla sig till kön på nytt.