Värme och ventilation

Uppdaterad information om värme och ventilation (2024)

Skötselråd för lägenheten
Tips för bättre ventilation
Historik

Våra fastigheter är från 1950-talet. De byggdes med ett centralvärmesystem uppdelat på flera undercentraler och är förenade med en hetvattenslinga. Huvudcentralen finns på Falkenbergsgatan 13A, dit fjärrvärmen från Göteborg Energi levereras.

Den sjuttio år gamla anläggningen har förstås kontinuerligt underhållits. 2017 påbörjades ett projekt för att modernisera anläggningen. Det projektet är nu avslutat. Förutom en välskött anläggning har vi nu också ett modernt styr- och informationssystem, som direkt slår larm om något behöver åtgärdas.

Flera nödvändiga komponenter, som temperaturgivare och termostater, finns numera i lägenheterna. Den utrustningen är föreningens egendom och medlemmen ansvarar för och vårdar den, se Skötselråd.

Fastigheterna ventileras med självdrag, en vanlig metod på 50-talet. Självdrag är en utmärkt metod för att hålla ett behagligt klimat i bostaden, men det är känsligt och kräver sin skötsel, t.ex. är OVK mycket viktig, se Skötselråd.

Allt för att minimera våra värmekostnader.