Miljöstationer / avfall

Det är en stor kostnad för oss alla i föreningen att hantera avfallet och det läggs mycket arbete på att underlätta för medlemmarna att bli av med sina sopor. Samtidigt bygger det på att alla följer instruktionerna och samarbetar.

Har du tips om hur detta arbete kan bli bättre, hör av dig till styrelsen. Läs mer om hur Göteborg Stad hanterar sitt/vårt avfall. Se även Källsorteringshandboken. Där kan du se exakt hur du ska sortera.

Föreningens tre miljöhus

 • Brynolfsgatan 1
 • Falkenbergsgatan 9 – 11
 • Fredriksdalsgatan 12

I miljöhusen kan följande avfall slängas, där finns tydliga instruktioner och kärlen är märkta:

 • Komposterbart avfall (påsar tillhandahålls i miljöhusen)
 • Plastförpackningar
 • Mindre pappersförpackningar/wellpapp
 • Tidningar
 • Metallförpackningar
 • Färgade glasförpackningar
 • Ofärgade glasförpackningar
 • Batterier
 • Ljuskällor
 • Lysrör
 • Hushållsavfall

Det är förbjudet att lämna grovsopor och miljö­farligt avfall i miljöstationerna, dessa hanteras enligt nedan.

Dessutom och på förekommen anledning:
Det är förbjudet att belamra miljöstationerna med flyttskräp. Allt som hamnar fel i miljöstationerna måste vår fastighetsskötare flytta till rätt ställe och detta kostar föreningen både tid och pengar.

Grovsopor och farligt avfall

Varje medlem ansvarar för att forsla bort sina egna grovsopor och miljöfarliga avfall. Närmsta återvinningscentral finns i Högsbo. Läs på deras hemsida om ÅVC-kort och öppet­tider m.m. innan du åker dit. Som en extra service för medlemmarna erbjuder föreningen en container för medlemmarnas grovsopor i samband med förenings-/städdagarna vår och höst.

 • Vitvaror och kemikalier ska lämnas på kommunens återvinningscentral (ÅVC) eller till affären där du köpt den nya vitvaran.
 • Container 2 ggr/år i samband med föreningsdagar på vår – och hösten har medlemmarna tillgång till en container för att slänga sina grovsopor.
 • Farligt avfallsbilen har ett av sina stopp vid bensinmacken på Fredriksdalsgatan, här kan du lämna ditt farliga avfall och mindre el- och elektronikprodukter. Se schemat.

Övrigt avfall

 • Elektronikavfall (datorer, kretskort, vat­ten­kokare mm) slängs i det vänstra utrymmet vid miljöhuset på Fredriksdalsgatan 12 (utrymmet har insynsskydd på fönstren). Du kan öppna dörren med din vanliga lägenhetsnyckel. Inne i rummet finns en elektronikhäck som elektronikavfallet skall placeras i. Vänligen se till att separera elektronikavfallet från delar som kan återvinnas som annat material. OBS! Dörren saknar skylt. Efter flera inbrottsförsök och åverkan på lås och dörr har vi nu denna ”hemliga” lösning.
 • Trädgårdsavfall slängs i föreningens kompost på Fredriksdalsgatan 12.
 • Stora kartonger / wellpapp lämnas ihopvikta i rummet till vänster i miljöhuset på Fredriksdalsgatan 12. Här finns ett ställ/häck avsett för återvinning av wellpapp/stora kartonger. Här finns också extra påsar för komposterbart avfall.

Material i miljöhusen

 • Slang med spolmunstycke
 • 2 gummiskrapor
 • 1 piasavakvast
 • 1 sopborste
 • 1 sopset (borste med skyffel)
 • 2 snöskyfflar (ställs undan under sommartid)
 • kompostpåsar