Miljöstationer / avfall

Det är en stor kostnad för oss alla i föreningen att hantera avfallet och det läggs mycket arbete på att underlätta för medlemmarna att bli av med sina sopor. Samtidigt bygger det på att alla följer instruktionerna och samarbetar.

Har du tips om hur detta arbete kan bli bättre, hör av dig till styrelsen.

Olika avfall hanteras olika.

Miljöfarligt avfall

Farligt avfall kan lämnas i ”farligt avfalls-bilen”, se schemat.
Läs mer om hur Göteborg Stad hanterar sitt/vårt avfall.

Övrigt hushållsavfall

Förpackningar lämnas i våra miljöstationer

  • Brynolfsgatan 1
  • Falkenbergsgatan 9 – 11
  • Fredriksdalsgatan 12

Där finns tydliga instruktioner och kärlen är märkta:
Komposterbart avfall, Plastförpackningar, Pappersförpackningar/wellpapp, Tidningar, Metallförpackningar, Färgade glasförpackningar, Ofärgade glasförpackningar, Batterier, Ljuskällor, Ljuskällor < 60cm, Lysrör samt Hushållsavfall.

Påsar för komposterbart avfall tillhandahålls i miljöstationerna.

Det är förbjudet att lämna grovsopor och miljö­farligt avfall i miljöstationerna.

Dessutom och på förekommen anledning:
Det är förbjudet att belamra miljöstationerna med flyttskräp. Allt som hamnar fel i miljöstationerna måste vår fastighetsskötare flytta till rätt ställe och detta kostar föreningen både tid och pengar.

Elektronikavfall lämnas enligt nedan

  • Mindre elektronikavfall (t.ex. små batterier mm, se ovan) lämnas i miljöstationerna.
  • Vitvaror (t.ex. spis, kylskåp mm) lämnas till åter­vin­nings­central, ÅVC, eller till affären där du köpt den nya vitvaran.
  • Annat elektronikavfall (datorer, kretskort, vat­ten­kokare mm), lämnas på Fredriksdalsgatan 6A, sopnisch. Vanliga lägenhetsnyckeln passar i hänglåset.
    OBS! Dörren saknar skylt. Efter flera inbrottsförsök och åverkan på lås och dörr har vi nu denna ”hemliga” lösning.

Wellpapp viks ihop och lämnas i miljöhuset på Fredriksdalsgatan 12, vänstra dörren
Där finns två ställ/häckar avsedda för återvinning av wellpapp/stora kartonger.
Här finns också extra påsar för komposterbart avfall.

Grovsopor avfall ska forslas bort
Varje medlem ansvarar för att forsla bort sina egna grovsopor och miljöfarliga avfall. Närmsta återvinningscentral finns i Högsbo. Läs på deras hemsida om ÅVC-kort och öppet­tider m.m. innan du åker dit.

Container på Föreningsdagen
Som en extra service för medlemmarna brukas det finnas en container för medlemmarnas grovsopor i samband med förenings-/städdagarna.

Se även Källsorteringshandboken. Där kan du se exakt hur du ska sortera.