Balkonger

Bakgrund

Balkongerna var i dåligt skick och i stort behov av renovering. Eftersom de var uttjänta och måste bytas ansökte föreningen om bygglov för att utöka djupet på balkongerna med 45 cm, vilket beviljades.

Beskrivning av projektet
Förutom byte av samtliga befintliga balkonger och franska balkonger omfattar projektet byte av entrétak till trappuppgångarna, målning av takfot, byte av nät vid takfot samt byte av stuprör.

Balkongprojektet beräknades till att ta ca 11 månader med start 2008. Planen var att starta på Fredriksdalsgatan 13 därefter Fredriksdalsgatan 12, 10, 8 och 6. Mot slutet av året påbörjades arbetet på Brynolfsgatan 1, 3. Falkenbergsgatan 9 och 11 påbörjades sedan i början av 2009.

Bilden nedan visar en ritning över hur den nya balkongen ser ut i förhållande till den gamla.

balkonger_ritning_stor