Miljöstationer

Bakgrund
I föreningen finns total 30 trappuppgångar. I varje uppgång finns sopnedkast. I varje huskropp finns vidare möjlighet att slänga kompost och tidningspapper.

Kostnaderna för sophanteringen ökar varje år och hämtning på 30 platser i föreningen är ett stort arbete. Med tanke på dagens miljödebatt så kommer troligen ökade krav på källsortering av våra sopor framöver.

Beskrivning av projektet
De nya miljöstationerna som vi nu bygger i föreningen kommer att vara tre till antalet varav en kommer att ha en tillbyggnad för grovsopor och elektronikavfall (den som kommer att finnas uppe vid Fredriksdalsgatan).

Miljöstationernas utformning är framtagen tillsammans med Renova och kretsloppskontoret på Göteborgs stad för att kunna ta hänsyn både till dagens och till framtida krav på källsortering samt att de skall smälta in i vår miljö och vara enkla att underhålla och drifta. Målet är naturligtvis också att sänka våra kostnader för sophantering.

I varje miljöstation (som är beräknad för 65 hushåll) kommer det finnas kärl för tidningar, hårdplast, kartong/wellpapp, färgat/ofärgat glas, metall, restavfall, bioavfall, batterier och lampor/lysrör.

Projektet är planerat till ca. fem månader med byggstart direkt efter semestern. För att kunna starta med byggnationen då kommer bottenplattorna till miljöstationen på Brynolfsgatan och Falkenbergsgatan troligen att gjutas under juni.

Bilden nedan visar en enkel karta över var de tre miljöstationerna kommer att placeras. Vill du ha mer detalj information så klicka på kartan.

Klicka för detaljerad ritning
Bilden nedan visar ett fotomontage av miljöstationen vid Brynolfsgatan 1E. Vill du se en större bild så klicka på bilden.

Klicka för större bild

Bilden nedan visar detaljritning av insidan av miljöstationerna. Vill du se en detaljerad bild så klicka på bilden.
Klicka för större bild