Förrådsinventering – slutrapport

Nu är vi klara med inventeringen av källarförråden. Tack alla som samarbetat och besvarat enkäterna. 

Vi har uppnått följande:

  • Alla lägenheter har både vinds- och källarförråd. Se Lokaler – Vinds o källarförråd.
  • På föreningsdagarna har medlemmar hjälpts åt att tömma flera utrymmen på skräp.
  • Källargångar och förrådsutrymmen framför källarskrubbarna har storstädats.
  • Några medlemmar uppmanas ta del av denna information.

Denna del av inventeringen är nu avslutad.

Till hösten sker följande 

  • Ett fåtal övergivna förråd ska öppnas, röjas och lämnas till ”rätt” medlem.
  • Några förråd ska märkas om så att förråden och lägenhetens nummer överensstämmer, vilket givetvis sker i samråd med resp. medlem.

Fortsättningsvis gäller att medlem . . .

  • tar hand om båda sina förråd. Se Lokaler – Vinds o källarförråd.
  • rekommenderas låsa sina förråd, för att förhindra att där hamnar okänt skräp.
  • tömmer förråden vid avflyttning.

Vi räknar med att alla hjälps åt med att hålla dessa utrymmen i ett gott skick.