ABC är uppdaterad

Då har dokumentet för våra regler och information uppdaterats och förtydligats. Ni hittar den nya versionen av  ABC under dokument  på hemsidan eller om ni vill läsa direkt klicka här

Vänliga hälsningar
Styrelsen