Kategoriarkiv: Inlägg

2024-06-12: Inloggning till Ecoguards portal ”Curves”

Alla medlemmar har nu fått en lapp i brevlådan med inloggningsuppgifter till Ecoguards portal ”Curves”, där ni kan se er egna förbrukning av el samt kostnaden för elen föregående månader.

Det finns inget krav på att man ska logga in och som medlem behöver man inte göra något, utan det är bara för dem som är intresserade av att kunna följa förbrukningen.

Observera att de priser för elen som redovisas i portalen fram t.o.m. maj månad kan vara felaktiga, pga. misskommunikation mellan Ecoguard och vår förvaltare Borätt Forum. Detta är hanterat, så att elpriser redovisas korrekt från nu och framåt.

/Styrelsen

2024-06-11: Hjärtstartare

Nyligen införskaffades en hjärtstartare till föreningen. Den är tillgänglig dygnet runt för både medlemmar och allmänhet vid krissituationer och finns på väggen i läggningsrummet Falkenbergsgatan 9C. Alla boende har numera access till dörren på gaveln (utifrån), dörren från uppgången till källargången samt dörren till läggningsrummet.

Vid en nödsituation hämtar du hjärtstartaren genom att öppna skåpet. När locket öppnas startar röstinstruktionerna automatiskt. Välj läge för barn eller vuxen och följ instruktionerna. Bakom hjärtstartaren finns en påse med ett akutkit som kan användas vid behov. Om hjärtstartaren används, vänligen meddela styrelsen via så vi kan byta ut elektroderna för att säkerställa fortsatt funktion.

Hjärtstartaren är spårbar och har ett serienummer. Den får endast användas vid nödsituationer och det är inte tillåtet att låna eller leka med den. Alla otillåtna aktiviteter kommer att anmälas. Hjärtstartaren är endast avsedd för krissituationer.

/Styrelsen

2024-04-03: Tillgång till cykelrum Fredriksdalsgatan

I samband med övergången till iLOQ för våra lås så har accessen till cykelrummen vid Fredriksdalsgatan 8A samt Fredriksdalsgatan 10B lagts in som en del av den allmänna accessen som alla har fått på sina nycklar.

Detta kommer inom kort att justeras, om ca två veckor, så att endast de som hade accesser till cykelrummen innan övergången (de som köpt separata nycklar till dessa lås av fastighetsskötaren) kommer ha kvar accessen.

Därmed behöver samtliga medlemmar även uppdatera sina nycklar vid miljöhusen, för att de nya accesserna ska registreras på nycklarna.

Om ni önskar access till cykelrummen, kontakta fastighetsskötaren.

/Styrelsen

2024-04-03: Ändrade regler parkeringskö (p-plats, mc, garage)

Från och med 1:a maj kommer man efter 3 icke-svar* bli borttagen från parkeringskön. Det går bra att ställa sig i kön igen men detta sker på medlemmens eget initiativ. Vid 2 nej-svar flyttas man längst bak i kön (redan existerande regel). Syftet är att skapa en större ruljangs på kön.

*Ett ”icke-svar” är de fall då en medlem varken tackar ja eller nej till en erbjuden plats inom angiven tid.

/Styrelsen

2024-03-16: Viktig information från Storholmen förvaltning

Angående månadsavgiftsavier har vi från och med kvartal 2 skickat avier via tjänsten Kivra. Detta innebär att pappersavierna kommer att ersättas av digitala avier i Kivra.

För de medlemmar med e-faktura kommer kommer avierna som vanligt hos banken.

För medlemmar som varken har tjänsten Kivra, autogiro eller e-faktura kommer pappersavier sändas ut som tidigare.

OBS: Endast en per hushåll erhåller månadsavierna via Kivra.

Ni är välkomna att ringa oss för övriga frågor.

Tel: 08 520 252 00
E-post: Info@storholmen.se

2024-02-26: Flytt av elektronikskrot

Platsen att slänga elektronikskrot är nu flyttad från sopnischen vid Fredriksdalsgatan 6 till miljöhuset vid Fredriksdalsgatan 12, den vänstra ingången med insynsskydd på fönstren. Er vanliga iLOQ-nyckel fungerar i dörren. Utrymmet är ej uppmärkt med en skylt pga inbrottsrisken.

Tyvärr ställs elektronikskrot allt för ofta in i det vanliga utrymmet för avfall i miljöhusen, detta orsakar onödiga kostnader för föreningen vilket drabbar alla medlemmar. Styrelsen vill nu uppmana alla att använda det nya utrymmet för elektronikskrot, där det går bra att slänga (exempel):

 • Dammsugare
 • Vattenkokare, brödrost
 • Rakapparat
 • Hårtork
 • Datorer och tillbehör (möss, tangentbord, hårddiskar etc)
 • TV-apparater / datorskärm
 • Radio, CD-spelare och stereoutrustning
 • Batteridrivna leksaker
 • Borrmaskin och andra eldrivna verktyg

/Styrelsen

2024-02-19: Brytskydd till källardörrar

Kära medlemmar,

Vi vill uppmärksamma er på att brytskydd nu har beställts för de gråa dörrarna som leder till våra källargångar och cykelförråd. Installationen är planerad att inledas nästa vecka, förutsatt att allt går enligt plan med leveransen.

Det är fortsatt viktigt att vi alla bidrar till vår gemensamma säkerhet genom grannsamverkan och att vara extra uppmärksamma på vår omgivning. Tillsammans kan vi göra vår förening till en ännu tryggare plats att leva på.

Tack för ert engagemang och er vaksamhet.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

2023-11-06: Lediga garageplatser hos BRF Cossels Park

En påminnelse att BRF Cossels Park på Cosselsgatan (ca 450 meter gångavstånd från oss, se karta) har lediga garageplatser som medlemmar i vår förening kan hyra. Kostnaden är 1250 kr/månad ink moms. Vid intresse, kontakta BRF Cossles Park direkt (parkering@cosselspark.se) för vidare diskussion.

Notera att hyresavtal tecknas direkt med BRF Cossels Park.

/Styrelsen

2023-10-06: IMD-el fortsatt uppdatering

Arbetet med installation av IMD-el fortsätter. Efter de första testerna av systemet har leverantören noterat att en enklare teknisk efterkontroll av elmätare krävs i ett par lägenheter. De lägenheter som berörs av detta har erhållit avisering i brevlådan.

Efterkontrollen genomförs onsdag den 11e oktober, dvs. onsdag i nästa vecka, mellan 08.00 – 17.00.

Denna dag behöver alltså installatören få åtkomst till era lägenheter. Om ni inte kan vara hemma aviserad dag och tid ska ni lämna överlåset olåst och sätta ert vanliga lås i serviceläge (knapp på låsvred ställs i läge ”1” för att aktivera låsets serviceläge, se vidare på hemsidan om iLOQ).

Under onsdagen den 11e oktober kan strömavbrott förekomma under delar av dagen, då denna efterkontroll genomförs, vilket även kan påverka övriga medlemmar. Har ni frågor om IMD-el så kan vi rekommendera informationssammanställningen på hemsidan.

/Styrelsen

2023-09-29: IMD-el uppdatering

Det återstår nu endast mindre delar av installationsarbetet för IMD-el inom föreningen. De kommersiella lokalerna ska byta mätare, någon enstaka lägenhet återstår och en enklare efterkontroll ska genomföras av elmätare inom ett par lägenheter.

Inom de lägenheter där elmätare har bytts ut bör medlemmar även fått besked från nätägaren (Göteborgs Energi) samt elhandelsboolaget (t.ex. Tibber) om att elabonnemanget nu är uppsagt och avslutat. Det är då i sin ordning, detta sker i samband med bytet av elmätare.

Inloggning i Ecoguards portal för att följa upp sin förbrukning kommer medlemmar kunna göra när hela installationsarbetet är avslutat och systemet helt driftsatt. Detta dröjer ett par veckor till.

Efter driftsättning kommer avi för el komma kvartalsvis med ordinarie avgifts-avi för föreningen. För elförbrukningen kommer preliminärt endast förbrukad el samt total kostnad att redovisas. Gällande redovisning går detta enligt besked från vår ekonomiska förvaltare att justera, så det får styrelsen se över längre fram i samband med första utskick av AVI:er.

Har ni frågor om IMD-el så kan vi rekommendera informationssammanställningen på hemsidan.

/Styrelsen

2023-09-22: Byte entréportar och källardörrar

Byte av samtliga entréportar (30 st) och källardörrar (19 st) pågår nu, arbetet beräknas vara klart under vecka 41 (två kompletta portar och/eller källardörrar installeras per dag). Produktionsplaneringen av de nya portarna/källardörrarna styr när de byts ut, därför pågår arbete vid olika huskroppar under installationstiden.

Några sammanfattande punkter om arbetet:

 • De elektriska slutblecken till entréportarna var av fel modell (därför fungerar det ej att låsa upp vissa portar från lägenheterna), detta problem kommer att åtgärdas av entrepenören så snart som möjligt.
 • Samtliga källardörrar kommer att få dörrstängare och ”smäcklås” som låses automatiskt då dörren stängs (några av de nu monterade källardörrarna har just nu ett vanligt lås).
 • Dörrstängarna till entréportarna kommer att finjusteras med avseende på hastighet och kraft (några stänger väldigt långsamt idag).

/Styrelsen

2023-09-14: Pantgenomgång

Storholmen genomför nu, på uppdrag av styrelsen, en pantgenomgång av samtliga lägenheter i föreningen.

Detta genomförs då Storholmen noterat att vår tidigare ekonomiska förvaltare ej upprättat föreningens pantregister korrekt. Felaktigheter i pantregister kan leda till problem när lägenheten säljs och ny ägare tar vid och lägenheten eventuellt då redan är belånad. Storholmen går nu in och säkerställer att alla pantregister är korrekta dvs du som medlem svarar till dem om informationen om pantsättning är korrekt eller ej. Skulle det inte stämma kontaktar sedan Storholmen medlemmens långivare för att reda ut vad som är fel, sannolikt handlar det om en avnotering som banken inte har informerat förvaltaren om.

/Styrelsen

2023-09-12: IMD-el uppdatering

Installationen av IMD-el går enligt plan.

Majoriteten av elmätarna är nu utbytta i lägenheterna, men ett par lägenheter har ej varit åtkomliga under de planerade utbytestiderna.

Ett nytt försök att få tillträde till återstående lägenheter genomförs torsdag denna vecka (14/9), mellan 08:00 och 17:00.

Berörda lägenheter har fått avisering i brevlådan samt via SMS eller e-post. Kom ihåg att ej låsa överlås och att sätta iLOQ i serviceläge.

/Styrelsen