2024-04-03: Ändrade regler parkeringskö (p-plats, mc, garage)

Från och med 1:a maj kommer man efter 3 icke-svar* bli borttagen från parkeringskön. Det går bra att ställa sig i kön igen men detta sker på medlemmens eget initiativ. Vid 2 nej-svar flyttas man längst bak i kön (redan existerande regel). Syftet är att skapa en större ruljangs på kön.

*Ett ”icke-svar” är de fall då en medlem varken tackar ja eller nej till en erbjuden plats inom angiven tid.

/Styrelsen