2024-04-03: Tillgång till cykelrum Fredriksdalsgatan

I samband med övergången till iLOQ för våra lås så har accessen till cykelrummen vid Fredriksdalsgatan 8A samt Fredriksdalsgatan 10B lagts in som en del av den allmänna accessen som alla har fått på sina nycklar.

Detta kommer inom kort att justeras, om ca två veckor, så att endast de som hade accesser till cykelrummen innan övergången (de som köpt separata nycklar till dessa lås av fastighetsskötaren) kommer ha kvar accessen.

Därmed behöver samtliga medlemmar även uppdatera sina nycklar vid miljöhusen, för att de nya accesserna ska registreras på nycklarna.

Om ni önskar access till cykelrummen, kontakta fastighetsskötaren.

/Styrelsen