Författararkiv: Webmaster Göteborgshus13

2023-11-06: Lediga garageplatser hos BRF Cossels Park

En påminnelse att BRF Cossels Park på Cosselsgatan (ca 450 meter gångavstånd från oss, se karta) har lediga garageplatser som medlemmar i vår förening kan hyra. Kostnaden är 1250 kr/månad ink moms. Vid intresse, kontakta BRF Cossles Park direkt (parkering@cosselspark.se) för vidare diskussion.

Notera att hyresavtal tecknas direkt med BRF Cossels Park.

/Styrelsen

2023-10-06: IMD-el fortsatt uppdatering

Arbetet med installation av IMD-el fortsätter. Efter de första testerna av systemet har leverantören noterat att en enklare teknisk efterkontroll av elmätare krävs i ett par lägenheter. De lägenheter som berörs av detta har erhållit avisering i brevlådan.

Efterkontrollen genomförs onsdag den 11e oktober, dvs. onsdag i nästa vecka, mellan 08.00 – 17.00.

Denna dag behöver alltså installatören få åtkomst till era lägenheter. Om ni inte kan vara hemma aviserad dag och tid ska ni lämna överlåset olåst och sätta ert vanliga lås i serviceläge (knapp på låsvred ställs i läge ”1” för att aktivera låsets serviceläge, se vidare på hemsidan om iLOQ).

Under onsdagen den 11e oktober kan strömavbrott förekomma under delar av dagen, då denna efterkontroll genomförs, vilket även kan påverka övriga medlemmar. Har ni frågor om IMD-el så kan vi rekommendera informationssammanställningen på hemsidan.

/Styrelsen

2023-09-29: IMD-el uppdatering

Det återstår nu endast mindre delar av installationsarbetet för IMD-el inom föreningen. De kommersiella lokalerna ska byta mätare, någon enstaka lägenhet återstår och en enklare efterkontroll ska genomföras av elmätare inom ett par lägenheter.

Inom de lägenheter där elmätare har bytts ut bör medlemmar även fått besked från nätägaren (Göteborgs Energi) samt elhandelsboolaget (t.ex. Tibber) om att elabonnemanget nu är uppsagt och avslutat. Det är då i sin ordning, detta sker i samband med bytet av elmätare.

Inloggning i Ecoguards portal för att följa upp sin förbrukning kommer medlemmar kunna göra när hela installationsarbetet är avslutat och systemet helt driftsatt. Detta dröjer ett par veckor till.

Efter driftsättning kommer avi för el komma kvartalsvis med ordinarie avgifts-avi för föreningen. För elförbrukningen kommer preliminärt endast förbrukad el samt total kostnad att redovisas. Gällande redovisning går detta enligt besked från vår ekonomiska förvaltare att justera, så det får styrelsen se över längre fram i samband med första utskick av AVI:er.

Har ni frågor om IMD-el så kan vi rekommendera informationssammanställningen på hemsidan.

/Styrelsen

2023-09-22: Byte entréportar och källardörrar

Byte av samtliga entréportar (30 st) och källardörrar (19 st) pågår nu, arbetet beräknas vara klart under vecka 41 (två kompletta portar och/eller källardörrar installeras per dag). Produktionsplaneringen av de nya portarna/källardörrarna styr när de byts ut, därför pågår arbete vid olika huskroppar under installationstiden.

Några sammanfattande punkter om arbetet:

 • De elektriska slutblecken till entréportarna var av fel modell (därför fungerar det ej att låsa upp vissa portar från lägenheterna), detta problem kommer att åtgärdas av entrepenören så snart som möjligt.
 • Samtliga källardörrar kommer att få dörrstängare och ”smäcklås” som låses automatiskt då dörren stängs (några av de nu monterade källardörrarna har just nu ett vanligt lås).
 • Dörrstängarna till entréportarna kommer att finjusteras med avseende på hastighet och kraft (några stänger väldigt långsamt idag).

/Styrelsen

2023-09-14: Pantgenomgång

Storholmen genomför nu, på uppdrag av styrelsen, en pantgenomgång av samtliga lägenheter i föreningen.

Detta genomförs då Storholmen noterat att vår tidigare ekonomiska förvaltare ej upprättat föreningens pantregister korrekt. Felaktigheter i pantregister kan leda till problem när lägenheten säljs och ny ägare tar vid och lägenheten eventuellt då redan är belånad. Storholmen går nu in och säkerställer att alla pantregister är korrekta dvs du som medlem svarar till dem om informationen om pantsättning är korrekt eller ej. Skulle det inte stämma kontaktar sedan Storholmen medlemmens långivare för att reda ut vad som är fel, sannolikt handlar det om en avnotering som banken inte har informerat förvaltaren om.

/Styrelsen

2023-09-12: IMD-el uppdatering

Installationen av IMD-el går enligt plan.

Majoriteten av elmätarna är nu utbytta i lägenheterna, men ett par lägenheter har ej varit åtkomliga under de planerade utbytestiderna.

Ett nytt försök att få tillträde till återstående lägenheter genomförs torsdag denna vecka (14/9), mellan 08:00 och 17:00.

Berörda lägenheter har fått avisering i brevlådan samt via SMS eller e-post. Kom ihåg att ej låsa överlås och att sätta iLOQ i serviceläge.

/Styrelsen

2023-05-03: iLOQ – projektuppdatering

Nu går iLOQ-projektet mot avslutning, alla allmänna cylindrar och de flesta lägenhetscylindar är nu utbytta. Återstår är ett antal förråd samt garagen. Uppdaterad information om iLOQ finns på hemsidan, där ni även kan läsa om vad knappen på låsvredet har för funktion (serviceläge), se information om nycklar.

Styrelsen hoppas att ni kommer att uppskatta det nya systemet, både enkelheten att bara ha en nyckel samt den högre säkerheten som minskar risken för inbrott.

/Styrelsen

2023-04-19: Lediga garageplatser hos BRF Cossels Park

BRF Cossels Park på Cosselsgatan (ca 450 meter gångavstånd från oss, se karta) har lediga garageplatser som de nu gör möjligt för medlemmar i vår förening att hyra. Kostnaden är 1250 kr/månad ink moms. Vid intresse, kontakta BRF Cossles Park direkt (parkering@cosselspark.se) för vidare diskussion.

Notera att hyresavtal tecknas direkt med BRF Cossels Park.

/Styrelsen

2023-04-17: Föreningsdagen – cyklar

Efter föreningsdagen samlades det in cirka 50 cyklar. Styrelsen vill tacka alla medlemmar som var med under lördagen och för det goda arbete som utfördes. Cyklarna kommer att förvaras i skyddsrummet på Fredriksdalsgatan 12 i sex månader, därefter skänks de till välgörenhet. Läs mer om organisationen på Reningsborg.se

Om någon saknar sin cykel efter föreningsdagen går det bra att kontakta fastighetsskötaren (fs@goteborgshus13.se), för att bestämma ett tillfälle att hämta ut cykeln.

/Styrelsen

2023-03-28: Användarguide för iLOQ-nycklar

Här följer några tips gällande iLOQ-nycklarna. Notera speciellt tipset att föra in nyckeln något långsammare i låset jämfört med en vanlig mekanisk nyckel.

Upplåsning av dörr
För in nyckelns metalldel helt och hållet in i cylindern och vrid om nyckeln, precis som vanligt. Om låset inte öppnas, upprepa åtgärden något långsammare. För in nyckeln försiktigt och vrid inte nyckeln samtidigt som du för in den i låset.

Låsning av dörr
På samma sätt som när du låser upp dörren för du in nyckelns metalldel in i nyckelkanalen och vrider om nyckeln i låset.

/Styrelsen

2023-03-28: Driftsättning iLOQ

De flesta allmänna nyckelcylindrar är nu utbytta till iLOQ. I samband med uppstart av det nya systemet kan vissa finjusteringar av behörigheter behöva göras. Vid frågor om detta (tex tillgång till tvättstuga, cykelförråd, källargång) går det bra att kontakta fastighetsskötaren.

För de som ej har en tvättstuga i samma hus gäller följande:

 • Fredriksdalsg 12 har tillgång till tvättstuga på Falkenbergsg 13
 • Fredriksdalsg 6 har tillgång till tvättstuga på Brynolfsg 1
 • Falkenbergsg 3 har tillgång till tvättstuga på Falkenbergsg 9

Vid önskemål om tillgång till en annan tvättstuga, kontakta fastighetsskötaren.

När en behörighet har ändrats för en nyckel (tex tillgång till en viss tvättstuga) uppdaterar ni enkelt er nyckel på följande sätt:

 1. Vid den ena dörren på varje miljöhus finns en iLOQ-läsare.
 2. Håll upp nyckeln mot läsaren ca 2 sek, den blinkar nu grönt och dörren öppnas.
 3. Nyckeln är nu uppdaterad.

Om ni har en befintlig nyckel till bastu, biljard, träslöjd eller vävstuga och önskar denna behörighet med iLOQ, meddela fastighetskötaren och lämna in den gamla nyckeln till honom. Ni får då motsvarande behörighet i iLOQ och nyckeln uppdateras enligt ovan vid närmaste miljöhus.

/Styrelsen

2023-03-27: Påminnelse om nyckelbyte idag

För de som missat lapparna i trappuppgången påminner vi igen om nyckelbytet som börjar idag för dörrar och portar till allmänna utrymmen. För de som glömt att hämta ut de nya nycklarna eller som missat att sätta den i nyckelknippan har vi skjutit på bytet i portarna till adresser som slutar med bokstaven A.

Man kan alltså under en kort period gå in med de gamla nycklarna i porten A och sedan gå till sin egen trappuppgång genom källargången.

Byte av lägenheternas lås börjar efter påsk, och exakta datum informeras ca 2 veckor i förväg.

/Styrelsen

2023-02-27: Tvättmaskiner med varmvattenanslutning

Föreningen har nu fått hjälp med att dra fram varmvattenledningar direkt till samtliga tvättmaskiner i föreningens gemensamma tvättstugor. Detta innebär att när tvättmaskiner numera tvättar så kommer de ta in varmvatten och kallvatten för att blanda rätt temperatur på tvättvattnet, i syfte att värma upp tvättvatten med fjärrvärme istället för el. Syftet med installationen är att sänka föreningens driftskostnader, då fjärrvärme är billigare att köpa in än el, vilket sänker kostnaden för att tvätta.

För tvättmaskiner med varmvattenanslutning ska följande observeras.

 • Tvättemperatur bör begränsas till 60 grader.
 • Endast kallt vatten används vid Förtvätt och Ulltvätt.
 • För temperaturer över 30 grader blandas automatiskt vattnet för att erhålla programmets tvättemperatur.
 • Program med förtvätt ska väljas för blod eller andra proteinfläckar, så att fläckarna tvättas ur i en temperatur under 30 grader och inte fixeras vid tyget vid en högre temperatur i huvudtvätten.
 • Har ni frågor, tveka inte att höra av er till styrelsen.

/Styrelsen