2024-03-16: Viktig information från Storholmen förvaltning

Angående månadsavgiftsavier har vi från och med kvartal 2 skickat avier via tjänsten Kivra. Detta innebär att pappersavierna kommer att ersättas av digitala avier i Kivra.

För de medlemmar med e-faktura kommer kommer avierna som vanligt hos banken.

För medlemmar som varken har tjänsten Kivra, autogiro eller e-faktura kommer pappersavier sändas ut som tidigare.

OBS: Endast en per hushåll erhåller månadsavierna via Kivra.

Ni är välkomna att ringa oss för övriga frågor.

Tel: 08 520 252 00
E-post: Info@storholmen.se