Valberedningen informerar

Inför årstämman 2016 önskar valberedningen få in förslag på personer att väljas in i styrelsen 2017. Vi söker även två personer som skulle kunna tänka sig att ta över arbetet med valberedningen, då nuvarande medlemmar kommer avgå vid årsstämman.

Styrelsearbetet är ett utmärkt sätt att aktivt vara ned och påverka föreningen inom många olika områden, se detta som en intressant möjlighet att vara delaktig i föreningens framtidautveckling.

Valberedningen hoppas på stor intresse, kontakta enligt nedan

Åke Johansson
Mobil: 0736-20 58 59
E-post: ake.home@gmail.com

Thomas Boisen
Mobil: 0707-88 02 62
E-post: thomas.boisen@telia.com