Miljövänlig uppvärmning

Sedan en dryg vecka har föreningen ett nytt tekniskt system för uppvärmning och varmvatten.

Den stora skillnaden från tidigare är att vi nu kommer att slösa betydligt mindre med energin vilket leder till lägre miljöbelastning och lägre kostnader.

Sannolikt kommer vi även att märka att inomhusklimatet blir mer behagligt när sytemet hunnit stabilisera sig.

Mer om detta kunde läsas i förra numret av Bofinken som du även hittar här.