Insvetsning av stad-ventil 21februari

21Feb kommer värme och varmvatten vara avstängt i ca 6h för att montera in en ny stad-ventil i värmesystem. Detta påverkar Brynolfsgatan 3, Falkenbergsgatan 9 samt Falkenbergsgatan 11. Arbetet beräknas starta tidigast 8:00 och avslutas senast 17:00
Dusch finns att nyttja i bastun vid Falkenbergsgatan 8a

Vänliga hälsningar
Styrelsen