Parkmötet 2018-03-15

Vi träffades några personer i Biljardrummet. Hoppas det kommer fler nästa gång.
Trots att vi var så få, fanns det mycket att ta tag i och det blev en rad frågor, som vi skickade till styrelsen. Se Anteckningarna här.
Återkommer med datum för nästa parkmöte, där vi ska förbereda inför städdagarna.

Frågor jag skickade till styrelsen:

 1. Vad tycks om “egen odling”? Kan vi gå vidare med det? Se bilagd Handlingsplan i Anteckningar.
 2. Kan styrelsen godkänna att arboristens lista utökas med flisning och plan för föryngringsbeskärning av buskage?
 3. Vem vet hur många timmar Bengt ska vara här? Finns det kontrakt på det? Kollar styrelsen upp det? Kan vi räkna med hans hjälp? Vem är kontaktperson i styrelsen?
 4. Är det ok med inköp av nya växter och material, för att ersätta växter som gått ut:
  2 nya oxlar, allén
  hål vid gavel 12, t.ex. perukbuske
  bärbuskar i rabatt vi lekplatsen, vinbär o krusbär
  ersätta Aronierna (2 ställen) mot Falkenbergsgatan med gräs och kullersten.
 5. Belysning: Det behövs mer utebelysning (stolpar, fasader o översyn av gammalt). Kan bli dyrt (1 000 tkr). Och innebelysning (inte så dyrt). Vem tar hand om det? Parkgruppen?
 6. Vad sägs om att vi återställer gamla försvunna skyltar?
 7. Kan Parkgruppen få bli vidtalade innan Städdagarna, så att vi kan förbereda gödsling, beskärningar o.s.v.?

2018-03-21: Här är styrelsens svar:

 1. Vi går vidare med “Egen Odling”, utan pengar (för krångligt), men förtydligar kontraktet. Uppdaterar ABC också.
 2. Bengt vidtalar arboristen, som återkommer.
 3. Styrelsen ska kolla upp, på nästa möte Svensk Markservice AB, att det finns tid för Bengt för parkarbete
 4. Nya växter ok. Vi tar fram prisuppgift. Alla är glada att ngt händer och föreningen har konto hos Mölnlycke Garden Center.
 5. Ytterbelysningen finns på Underhållsplanen. Innebelysningen sköts löpande av Bengt.
 6. Skyltar: Ok att återställa gamla, d.v.s. Ingen rastning av hundar, vid ingångar i parken och plakat om att Grillplatsen hör till föreningen.
 7. Vi, Parkgruppen, tar kontakt med Tommy i god tid, ca vecka 14, och planerar vad vi kan göra på städdagen.