OVK besiktning

OVK*-besiktningen som genomfördes hösten 2017 resulterade i att vi i föreningen och individuella lägenhetsägare ska genomföra vissa åtgärder. Delar av  detta arbete är fortfarande pågående.

Ni som fortfarande väntar på återkoppling kring åtgärder kan hålla ögonen öppna v.36 då ni kommer att bli kontaktade för att planera in detta.

Vänlig hälsning Styrelsen

*obligatorisk ventilationskontroll